Gå til sidens hovedinnhold

Mener eiendomsmeglere kan redde kommunen

SILJAN: Hvordan skal kommunen få nok robusthet til å bestå? En sjanse som kan gripes er å bruke eiendomsmeglerne. – De ser jo kommunen utenfra, sier ordføreren.

Det er Kjell Sølverød, og utgangspunktet for problemstillingen er "Forprosjekt boattraktivitet" som kommer opp i neste formannskapsmøtet. Spørsmålet er om dette skal iverksettes som et hovedprosjekt.

Omdømme

– Det er ingen tvil om eiendomsmeglerne sitter på mye kunnskap om hva boligkjøperne i Siljan er opptatt av og hva som stimulerer til salg, sier ordfører Sølverød.

Også omdømmebygging inngår og bør være med i en bosettingsstrategi.

Sølverød oppfatter at det er bred enighet om å være på offensiven når det gjelder dette, sammen med næringsutvikling.

Nettverk

Bakgrunnen for forprosjektet er blant annet manglende befolkningsvekst, dårlig uttelling på noen kommunale nøkkeltall og at innbyggere flytter ved manglende nettverk.

Forprosjektet tar opp at det er viktig å tilrettelegge for gode møteplasser. Det kan skje i ulike bygg, og det kan skje i marka.

Et annet moment er å se på «Hjemflytting av unge voksne etter avslutta studier».

Grønne tomter

Det å opprette «grønne tomter» er en annen mulighet, stikkord er sentrumsnære leilighetsbygg, klimavennlig transport og energiforbruk i bygg. Å utvikle Heiveien 3 nevnes konkret.

De som etablerer seg bør kanskje få en «velkomstpakke for nyinnflyttede»? Spørsmålet som da reiser seg er naturligvis hva en slik pakke i praksis skal inneholde.

Attraktiviteten i et grenlandsperspektiv kan bygges opp.

Det finnes nasjonal tilskuddsordning som går på inkludering av barn og unge, og det er viktig å forebygge sykdom.