Så langt er de ikke mange.

– Det er bare meg og Sigtru (Nesland red.anm.), foreløpig.

24. januar blir det oppstartsmøte, og da kommer selveste Lan Marie Berg.

En voksende MDG-er

Nå har han meldt seg ut av Senterpartiet, og er på den måten fristilt i kommunestyret.

– Jeg blir uavhengig fram til neste periode, forklarer han. Og fra da kan han være en del av et helt nytt parti, i hvert fall i Drangedal. Grunnen til utmeldingen var vedtaket om ny vei over Kyrkjebygdheia til Nissedal.

– Det var dråpen som fikk begeret til å renne over. Men jeg har tenkt på det lenge, sier han. Med trykk på lenge.

– Det er fordi jeg har kjent på en voksende MDG-er inni meg i mange, mange år. Den politikken som Senterpartiet står for, den blir fjernere og fjernere for det jeg sjøl står for.

– Men som bonde burde ikke du være mer på linje med Senterpartiet?

– Det burde jeg sikkert, ler han. Før han korrigerer seg sjøl.

– På mange måter er jeg også det. Men i den situasjonen som vi står i nå med klimaendringer som vi merker hver dag, må vi tenke helt annerledes. Vi kan ikke ha mer av det gamle. Vi må tenke på nye måter.

Slik oppfatter han sitt nye parti.

– Det må være mer fokus på sjølforsyning. Vi må ha flere bønder.

De har en plan

Nå har de en plan om at lokallaget skal stiftes på Neslandvatn stasjon 24. januar. Da får de besøk av flere fylkeslag, og ikke minst MDG-dronninga Lan Marie Berg.

– Første del av møtet blir åpent der vi skal drøfte grønn politikk i et distriktspolitisk perspektiv. Jeg håper at tida er der for et lokallag i Drangedal, og at vi klarer å stifte laget. Når vi har gjort de, må vi tenke politikk og lista til kommunestyrevalget i høst.

Fristen er i mars.

– Det er bare tida og veien, sier den relativt ferske politikeren.

– Jeg har sittet en periode snart nå, og så var jeg litt vara i forrige. Men jeg vil ikke påstå at det er mer enn en periode.

Litt om dråpen

Det har vært flere runder om Kyrkjebygdheia, men i budsjettmøtet i desember ble det endelig avgjort at kommunestyret gikk inn for å bygge en ny vei over Kyrkjebygdheia. Dermed blir veien fra Joker i Tørdal til Nybru rustet opp. Den kommunale delen av Kleppeveien er på 4,3 kilometer. Fra Nybru og over til de 17 hyttefeltene på dagens Kyrkjebygdheia er det en privat strekning på cirka seks kilometer. 19 millioner kroner blir lagt i potten av Drangedal kommune.

Det kunne ikke Vrålstad være med på, og stemte imot sine øvrige partifeller.

– Hovedproblemet var at vi ble presentert for et budsjett der jeg leste at kommunedirektøren gikk så langt som han kunne gå i å si at det var totalt uforsvarlig økonomisk å bygge denne veien. Det ligger inne i budsjettet og økonomiplanperioden en omstilling på fire millioner. Jeg kunne ikke stå for veien, og forsterke dette.

Han mener at det sjøl om det blir framstilt som om investeringen på 19 millioner er frikoplet driftsbudsjettet, blir det ikke slik likevel.

– Det er en investering, ja. Men de millionene skal betales. Det henger sammen sjøl om forholdet mellom investeringer og driftsbudsjettet er frikoplet. Det kunne jeg ikke stå for.

Den økonomiske situasjonen i Drangedal kommune er anstrengt. For å nå målet om et disposisjonsfond på fem prosent av driftsinntektene må en starte omstillingstiltak i størrelsesorden på fire millioner kroner med virkning fra 2024. Dette kommer i tillegg til rammekuttet på fire millioner som er lagt inn i 2023.

– Sjøl om vi hadde svømt i penger, er det ikke sikkert at jeg hadde hatt den veien øverst.

Det kan komme 600–700 nye hytter på Kyrkjebygdheia. Det er også planer om 1500 nye på Gautefallheia.

– Jeg tror ikke de blir bygd. De er planlagt, ja. Men det blir snart et metningspunkt. Jeg tror ikke dette vokser inni i himmelen.

Mister medlemmer

Vrålstad er ikke den eneste som fra Sp, som har forlatt partiet. Ordførerkandidat Stina Anlaug Sætre anslår overfor Drangedalsposten at de har mistet et sted mellom fem og ti medlemmer.

Han er forsiktig på spørsmålet om han håper at flere følger etter til MDG.

– Jeg håper at vi får medlemmer som kan forme den politikken vi skal stå for. Men jeg vil være veldig forsiktig for hva det er. For partiet finnes ikke. Det er ikke bare mitt parti, og ikke bare Sigtrus parti. Det må formes av de som skal bli med. Hvis de vil være med er de hjertelig velkomne. Men jeg skal ikke være den som pisker dem inn.