29. oktober 2021 ble det oppdaget medikamentsvinn for første gang. Det manglet fire Tramadol-tabletter. Det er et såkalt B-preparat – også kjent som vanedannende medisiner. 4. desember 2021 manglet det også fire Tramadol-tabletter og fire dager senere forsvant det ytterligere seks tabletter.

18. april 2022 forsvant to Oxynorm-tabletter og tre Oxycontin-tabletter. Dette er såkalte A-preparater – klassifisert som narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept.

Saken er avsluttet

19. mai 2022 sendte konstituert enhetsleder ved Kviteseid omsorgssenter, Anne Tørre Asprusten, melding til Sør-Øst politidistrikt Tønsberg.

– Avvik i forbindelse med medikamentsvinn, het det i e-posten.

– Jeg kan bekrefte at saken er anmeldt og under etterforsking, opplyste tidligere lensmann i Kviteseid, Bjørn Håvard Olsen til TA. Han er politikontakt i Kviteseid, Tokke og Fyresdal kommuner. Bård Teigen i Vinje var etterforskingsleder, men han hadde ingenting å si til TA da vi omtalte saken første gang.

– Vi har rutiner på plass som gjorde at dette ble oppdaget og vi tok umiddelbart tak i det. Det skjedde en del i denne saken som jeg ikke kan si så mye om, men som gjorde at det ikke var mulig å ta tak i saken da svinnet først ble oppdaget, sa Anne Tørre Asprusten.

Vedkommende som stjal medikamentene fikk holde på fra 29. oktober 2021 til 18. april 2022.

24. januar 2023 har Asprusten orientert Statsforvalteren om resultatet av etterforskingen.

– Svinn av medikament ved Kviteseid omsorgssenter – saken er avsluttet. Politiet har lagt bort saken etter bevisets stilling.