Det har ligget i kortene en stund at det nasjonale FM-nettet i Norge nærmer seg slutten, og at DAB+ skal ta over som radiostandard her til lands.

Stortinget har lagt opp et løp som sier at FM-nettet - med unntak av en del lokalradioer - skal slukkes i 2017. Forutsetningen har vært at fem vilkår skulle være oppfylt.

  1. NRKs del av DAB-nettet skal ha minst like god dekning som P1 har i FM-nettet i dag (99,5 prosent befolkningsdekning).
  2. Den kommersielle delen av av DAB-nettet må ha 90 prosent befolkningsdekning.
  3. DAB-nettet må gi innholdsmessig og teknologisk merverdi for lyttere.
  4. Det må finnes «rimelig og teknisk tilfredsstillende løsning» for radio i bil.
  5. Minst halvparten av radiolytterne må høre på en digital plattform. (Nettradio og radio på TV-mottaker defineres som digital plattform).

Allerede i fjor var det kjent at disse kravene var uformelt oppfylt, og at det lå an til at FM-nettet forsvinner.

MYNDIGHETENE GÅR GOD FOR DAGENS LØSNING

Nå bekrefter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) - det som før nyttår het Post- og teletilsynet - at de går god for at de to første punktene formelt sett er i orden.

NKOM mener NRKs DAB-nett har en høyere befolkningsdekning enn dagens FM-nett, og at det også er bedre på deler av veinettet.

De slår også fast at befolkningsdekningen på det kommersielle nettet er 92,8 prosent.

- Gitt at de øvrige slukkevilkårene er innfridd, er Norge klar for å slukke FM-båndet, slik jeg ser det, sier direktør Torstein Olsen i en melding.

- De aller fleste har nå tilgang til digital radio, og det er på tide å innføre moderne teknologi også for dette mediet, slik vi gjorde for TV i 2009. Jeg legger til grunn at utbyggerne finner gode løsninger for de aller, aller fleste husstandene, sier han.

UTBYGGING I TUNNELER STÅR IGJEN

Denne meldingen er svært gode nyheter for leder i digitalradioorganisasjonen Radio.no.

- Vi er glad for at dekningsprosenten er bekreftet av myndighetene, og vi ser det er nok en bekreftelse for at planen som ble lagt av Stortinget i 2011 fungerer, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark til Side3.

Selv om utbyggingen nå offisielt er godkjent av myndighetene, er det fortsatt en del utbygging i tunneler som står igjen.

DAB-utbyggingen i tunneler er det Statens vegvesen som står for, og skal rulles ut samtidig som tunneler også får nødnettet til blålysetatene på plass.

- Vi hadde selvsagt håpet at utbyggingen her gikk raskere, men Statens vegvesen har sagt at tunnelene som i dag har FM skal ha DAB klart innen 2017, sier Torvmark.

MEDIETILSYNET SISTE HINDER

De tre siste kriteriene er det formelt sett Medietilsynet som skal gå god for, men det er reelt sett bare usikkerhet rundt punkt fire.

- Enhver som har skrudd på en DAB-radio vil jo se at den gir en merverdi fremfor FM, sier Torvmark.

TNS Gallup har i to omganger nå også bekreftet at over halvparten av befolkningen daglig bruker en digitalradio til lytting. Tallene for desember viste 53 prosent.

Dermed er det bare usikkerheten rundt digitalradio i bil som står igjen. At det skal finnes en «rimelig og teknisk tilfredsstillende løsning» i biler som i dag bare har FM-radio er et tema som er åpent for tolkning.

Hva er rimelig og hva er teknisk tilfredsstillende? Det er det store spørsmålet nå, og blir opp til Medietilsynet og til slutt regjeringen.

- Dette er et vurderingskriterium der en må se på tilgjengelig utstyr, men når man leser Medietilsynets forrige rapport fra september i fjor, så definerer de at det er en stor bredde fra billig til påkostet, sier DAB-forkjemperen.