Det sier Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet. Han var på Grenland politistasjon i Skien sammen med andre lokale representanter fra regjeringspartiene: Solveig Sundbø Abrahamsen (Høyre), Hans Edvard Askjer (Kristelig Folkeparti) og Carl-Erik Grimstad (Venstre i Vestfold).

De hadde bedt om et møte med politiet lokalt og fikk det mandag formiddag.

Flytter på millioner

- I forbindelse med statsbudsjettet og omprioriteringer knyttet til det, er regjeringspartiene klare på at vi vil prioritere politidistriktene. Telemark, og Vestfold, har for få politiansatte - i Telemark er det vel 22 vi mangler, opplyser Bård Hoksrud.

Partiene har bestemt seg for å flytte på 206 millioner kroner, for å ruste opp politi og justissektoren. Som det heter: "Flertallet forutsetter at de geografiske driftsenhetene (GDE) i politidistriktene blir høyere prioritert i fordelingene av midlene til politiet og benyttes til å styrke politibemanningen ute ved de ulike tjenestestedene."

- Hvor mange nye stillinger blir det i Telemark?

- Det kan vi ikke fastslo, dette vil skje innenfor politiets system. Men dette er klar tale fra regjering og storting, noe som nok ikke alle setter pris på.

Mener det er nødvendig

På spørsmål om dette betyr at den såkalte nærpolitireformen har bommet, svarer Carl-Erik Grimstad at reformen ikke er ferdig og at det har vært helt nødvendig for politiet å endre sin arbeidsform. Han legger til:

- Kriminaliteten forandrer og flytter seg - og det krever mer ressurser. Men noen steder har kommet dårlig ut.

Politiinspektøren ser lyst på det

Politiinspektør Sør-Øst politidistrikt og leder geografisk driftsenhet Telemark, Dag Størksen, møtte politikerne mandag og sier til TA:

- Dialogen vi hadde var god, og jeg fikk informert om noen av våre utfordringer. Vi trenger en bedre kapasitet, flere ressurser, blant annet når det gjelder etterforskning. Det er aldri moro å avvise folk. Men det går i riktig retning, og vi er selvfølgelig glade for at politikerne lytter til oss og lover oss bidrag.

- Hva betyr dette konkret i antall "politihoder"?

- Nei, det må vi komme tilbake til.