Det går fram av informasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Konkret heter det:

"Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø. Tilskuddet gis til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak."

Binding av karbon

Det går fram at det enkelte prosjekt i hovedsak går på utfordringer lokalt eller regionalt, og det skal gi kunnskap som kan formidles raskt.

Blant målene er økning av landbrukets miljøbidrag, herunder kulturlandskap, produksjon av biogass og binding av karbon.

I det nasjonal programmet har dette høyeste prioritert: Klimatilpasning, klimagassutslipp og jord.

Næringsutøvere

Statsforvalteren forsikrer om at han støtter de nasjonale føringer, inkludert tilpasninger til endret klima, kompetanseutvikling knyttet til jord, utprøving av nye tiltak og god jordbruksdrift som gir naturmangfold.

Prosjektene kan angå ulike organisasjoner, næringsutøvere, forvaltning og forskningsmiljøer.

Vurderingene av dem skal gjøres etter faglig innhold, samarbeidspartnere, gjennomføringsevne og kostnader.

Det blir dessuten lagt vekt på konkrete og målbare resultater.

Søknadsfrist er 1. februar 2022.