Gå til sidens hovedinnhold

Kan endre hele oppdrettsnæringen

Artikkelen er over 6 år gammel

BAMBLE: For 15 får siden startet Rune Maabø arbeidet med en idé. Han ville lage et helt lukket anlegg for fiskeoppdrett. Nå ligger anlegget ferdig hos ØDP i Bamble, ferdig til å skipes til Lerøy-gruppen på Vestlandet. – Dette er gøy, sier Rune Maabø.

Et anlegg for smolt, det vil si fiskeyngel. Fisk fra 80 gram og opp til en kilo. Et sted der man slipper problemer med fiskelus fordi vannet hentes fra stort dyp, 20–30 meter ned. Et anlegg der man samler slam fra produksjonen av fisk, i stedet for at dette går ut i vannet. Et anlegg der fisk svømmer i et motstrømsanlegg. Noe som også gjør det lettere å oppdage syk fisk.

– Det er utrolig gøy at vi har kommet til dette stadiet. Til et ferdig anlegg som nå kan sendes av gårde, sier Rune Maabø.

MER MILJØVENNLIG

– Vi har passert en viktig milepæl ved at det første anlegget i kommersiell størrelse er leveringsklart, sier Rune Maabø.

– Fisken svømmer i en konstant «strøm» inne i anlegget. Siden vannet hentes såpass dypt, forventer vi å unngå påslag av lakselus, bakterier og virus som lever naturlig i det øverste vannlaget.

I og med at anlegget trolig kan hindre lakselus og sykdom på fisk i større grad enn i dag. Og også slippe ut mindre avfallsstoffer til sjøen, tyder mye på at dette anlegget kan bli langt mer miljøvennlig enn dagens anlegg. Uten at de som står bak prosjektet vil kommentere dette på dette stadiet av prosjektet.

MYE HEMMELIGHET

Det har ikke vært lett å få ut informasjon om det store prosjektet som Preline og ØPD har holdt på med. For Lerøy-gruppen som er de som skal ha dette anlegget har prøvd å legge lokk på det meste av informasjon. Først etter at TA tok kontakt med en av direktørene i Lerøy Vest i går ble det åpnet litt opp for informasjon, ved at en pressemelding ble sendt ut onsdag formiddag.

Men selv om det har vært mye hemmelighetskremmerier rundt anlegget så har tankene og planene vært presentert på en rekke konferanser de siste årene.

STORE DIMENSJONER

Det er ikke noen små dimensjoner over anlegget som nå ligger ved kai hos ØPD i Bamble. Så skal det også være plass til noen fisk i de lange rørene på 55 meter som ligger klare til å gi fisken et motstrømsanlegg. Med sitt volum på 2000 kubikkmeter skal det være plass til mellom 150 og 200 tonn fisk. Når den største fisken veier en kilo, vil dette bety mellom 150 og 200 000 fisk.

– Anlegget skal benyttes til «postsmoltproduksjon» i sjø fra 80 gram smolt opp til en kilo.

UT I SJØEN ETTERPÅ

– Deretter skal fisken ut i tradisjonelle merder. Produksjonstiden i sjø kortes dermed ned og anlegget kan i tillegg plasseres på fjordlokaliteter som er mindre egnet til dagens merdkonstruksjoner. Dette fordi anlegget skaper sin egen vannstrøm som gir optimale forhold for fisken inne i anlegget sier konserndirektør Stig Nilsen i Lerøy havbruk.

Anlegget som nå skal sendes til Lerøy Vest AS, har vært prøvd ut hos Lingalaks i en mindre skala for noen år siden. Erfaringen fra den utprøvingen har vært positiv. Preline har også fått støtte både fra Innovasjon Norge og gjennom Skattefunn-ordningen til anlegget som har navnet «Extended smolt farm».

Anlegget som nå ligger i Bamble skal transporteres til Lerøy om kort tid der man skal foreta nærmere testing i områder der det er tenkt å ha en permanent plassering.

Les også:  Verdens største konstruksjon i polyetylen

Kommentarer til denne saken