Det er informasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Arrangører er foruten Jordvern Telemark også Jordvern Vestfold sammen med Statsforvalteren.

Offiser, rådgiver og direktør

Konferansen finner sted i Stokke 24. november. Ikke bare ordfører Hedda Foss Five stiller der, men også generalløytnant Robert Mood deltar pluss rådgiver Arne Bardalen og direktør Ingvild Aartun.

Samlingen er for politikere, arealforvaltere og «matjordvenner».

Sentralt for stabilitet

Meningen er at en får innsikt i hvordan matproduksjon og mat «er sentralt for stabilitet i en urolig tid som nå». Fokus går på hva en kan gjøre, spesielt lokalt.

En regner med at dette har appell for de «som arbeider med å tilrettelegge for en framtid med trygg og god matproduksjon».

Styrket de siste år

Statsforvalteren informerer på sine nettsider at jordvernet har blitt styrket de to siste årene og hevder at det nå skal mye til for at kommunen kan bruke «dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon og beredskapsareal for framtidig matproduksjon».

Kunnskapsdokument som trekkes fram er kommunale jordvernstrategier.