– Vi vet at kundene oppsøker kontorene for å legitimere seg for tiden og at det fører dessverre til kø flere steder. Vår jobb er å gjøre det enda bedre kjent at dette kan gjøres enkelt digitalt i de aller fleste tilfellene, sier Marte Anundsen Vilming, pressekontakt i DNB, til Nettavisen.

DNB har opplevd betydelig kø ved flere filialer den siste tiden, etter at de sendte ut brev til kunder som må legitimere seg. Ved filialen på Karl Johan i Oslo har Nettavisen observert at det vært kø ut døra på mer enn 100 meter flere dager på rad denne uken.

Ifølge RB-lesere har også flere romerikinger måttet reise til Oslo. Det skal også ha vært lange køer på telefon.

Vilming forteller at det er to steder man kan møte opp fysisk på Romerike: Lillestrøm og Jessheim.

– Vi har forståelse for at kunder kan oppleve legitimering som en krevende prosess, og at de har behov for god veiledning underveis. Her er vi opptatt av å gi kundene tilstrekkelig med tid, god informasjon og være tilgjengelige og løsningsorienterte. Dette gjelder spesielt for de ikke-digitale kundene, opplyser pressekontakten til Romerikes Blad.

– Blant annet har vi opprett et eget nummer som kunder kan ta kontakt med ved spørsmål om legitimering og her vil åpningstidene bli utvidet. Vi vil også utvide åpningstidene på kontorene, slik at det blir enda enklere for kunder som har behov for fysisk oppmøte å legitimere seg raskt og enkelt, legger hun til.

Etter at RB publiserte saken, opplyser pressekontakten følgende:

– Fra tirsdag 15. mars åpner vi opp for drop-in hver ukedag fra 12-15. Foretrekker du å avtale møtetid, tilbyr vi dette fra 08-12 og 15-16.

Kontaktes puljevis

Legitimeringen skyldes krav fra norske myndigheter til identifisering av bankkunder i henhold til hvitvaskingsloven. Dersom bankene ikke har tilstrekkelig informasjon eller dokumentasjon på kunden, må de legitimere seg på nytt (se faktaboks).

Legitimering i bankene

  • Hvitvaskingsregelverket i Norge krever at bankene må ha en løpende oppfølging av kundeforholdet.
  • Det vil si at kundeinformasjon må holdes oppdatert og at banken vet hvem kunden er. Det krever at kunden med jevne mellomrom må bekrefte identiteten sin.
  • Hvis dette ikke blir gjort, risikerer kunden at kontoen i verste fall blir sperret, men alle som trenger legitimering, vil bli kontaktet i god tid først.
  • Banker kan ha litt forskjellig regler for hvordan man relegitimerer kundene. DNBs kunder kan benytte seg at ID-sjekk i BankID-appen, nettbankmelding eller fysisk oppmøte på kontor.
  • For legitimering trengs gyldig legitimasjon. Det er norsk eller utenlandsk pass, norsk utlendingspass, norsk reisebevis for flyktninger, norsk nasjonalt ID-kort eller norsk førerkort utstedt etter 01.01.98. Norsk bankkort med bilde, fra en annen bank enn DNB, er også gyldig ID.

Kilde: DNB

– Det er nå tilfelle for kunder over hele landet, og vi kontakter dem det gjelder puljevis. Vi henter kun dokumentasjon i tilfeller hvor det er nødvendig og i henhold til regelverket, opplyser Vilming.

Hun understreker at kunder med moderne smarttelefon og i tillegg gyldig pass eller nasjonalt ID kort kan identifisere seg digitalt, i stedet for å møte opp i banken.

Derimot er det ifølge Vilming mange som ikke kjenner til den nye digitale løsningen. Det kan også være et problem at færre enn normalt har gyldig pass på grunn at lite reisevirksomhet de siste to årene som følge av koronapandemien, selv om nyere førerkort og bankkort med bilde kan også bruker.

Miste adgang

Hvis kunden velger å ikke identifisere seg, vil vedkommende i verste fall miste adgang til kontoen og banken kan avvikle kundeforholdet.

– Vi ønsker at kundene skal fortsette å være hos oss og de skal få nok tid, anledning og informasjon til å identifisere seg, men i ytterste konsekvens, etter gjentakende purring og informasjon, blir kan kontoen bli sperret og vi kan bli nødt til å avvikle kundeforholdet.

Kan bli sperret

– Hvor lang tid har folk på å identifisere seg?

– Vi ønsker at kunden identifiserer seg så raskt som mulig, og senest innen tre måneder. Vi vil være behjelpelig med å se på individuelle løsninger, hvis det er grunner til at kundene våre ikke har anledning til å gjennomføre i dette tidsrommet.

– Hva skjer hvis kontoen blir sperret? Mister man pengene man har på konto?

– Hvis vi ikke får kontakt med kunden etter flere forsøk over lengre tid, kan kontoen bli sperret. I disse tilfellene vil vi sende et brev hvor vi ber om informasjon om hvor pengene på konto skal overføres. Kunden kan når som helst legitimere seg med gyldig oppdatert informasjon, ta kontakt og få kontoen åpnet igjen hvis dette skjer, sier hun.