I en uttalelse til TA, søndag ettermiddag, sier fagleder i naturmangfold hos Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, at de er sterkt bekymret for det de mener er en svært høy skadeskytingsprosent på ulv og andre rovdyr, og at alle useriøse jegere snarest må lukes ut.

Les hele saken: - Nå må alle useriøse jegere snarest lukes ut 

Informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad, kaller Naturvernforbundet useriøse i sin håndtering. 

- KOMMER MED GROVE KARAKTERISTIKKER

- Vi føler at Naturvernforbundet benytter enhver anledning der det jaktes ulv, til å ta en slags omkamp på om vi skal jakte ulv eller ikke. De kommer med grove karakteristikker av jegerne som gruppe, sier Farstad.

Håpnes ber jegerorganisasjonene og myndighetene ta et alvorlig oppgjør med ukultur og tvilsom etikk.

- Da har man allerede slått fast at dette er tilfellet i jegerstanden. Det blir litt som setningen, "vil du slutte å slå din kone?", der premissene allerede er lagt i spørsmålet, sier Farstad.

Fredag forrige uke ble det antatt at en ulv var blitt skadeskutt under jakt i Nissedal. Det ble funnet blod og hårrester på skuddstedet, og det ble iverksatt ettersøksjakt for å forsikre seg om ulven var skadet etter ei. Lørdag ettermiddag opplyste rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, Espen Marker, at de hadde friskmeldt ulven.

Les saken. Friskmelder skadeskutt ulv

Farstad sier at NJFF ikke er enige i den virkelighetsoppfatningen som Naturvernforbundet har.

- Vi har påtatt oss et oppdrag fra staten på å utdanne de gode rovviltjegerne. Vi kjører kjempestore opplegg på Jakt og fiskesenteret på Flå, med kursing av hundrevis av rovviltjegere og bikkjer, og dette gjør vi i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO).

- Da er det jævla irriterende å bli stempelet som bajaser hver gang vi er ute og driver med ulvejakt. Her skjedde en hendelse (i Nissedal, journ. anm), men politiet har etterforska, og SNO har sagt at det ikke har skjedd noe som ikke tåler dagens lys. Da synes ikke jeg vi skal ha noen overdommere med begge beina planta i asfalten i Naturvernforbundets lokaler i Oslo, som skal stemple jegerne som bajaser. Det er ufint, og det er respektløst. Det er i hvert fall ikke en forståelse av at vi er i en situasjon hvor vi faktisk trenger jegerne for å forvalte bestandene, sier Farstad.

TAR STERK AVSTAND FRA ILLEGAL AKTIVITET

Under jakta i Nissedal fredag opplyste politiet at en av jegerne benyttet seg av snøscooter som et hjelpemiddel under jakta. Det er ikke lov å jakte fra motorisert kjøretøy. Farstad har ingen problemer med at det slås hardt ned på jegere som ikke måtte følge lover og regler.

- Jeg vet ikke om det var blitt jaktet fra snøscooteren, men det var blitt kjørt snøscooter ulovlig i forbindelse med jakta, og det er selvfølgelig helt uakseptabelt. Han må gis en etterforskning og straff på normalt vis. Det skulle bare mangle. Vi vil ikke ha det, og vi blir oppgitt over at noen har tøyer grensene. Vi prøver å bygge opp et serøst bilde av jegerne, også rovviltjegerne. Vi tar sterk avstand for all illegal aktivitet knyttet til jakt. Vi vil ha en streng våpenkontroll, og vil ha ordentlige jegere som forholder seg til lover og regler, avslutter Farstad.