Kraftig økning i trevareprisene førte til at det laveste anbudet Fyresdal kommune fikk på prosjektet om å bygge en tretoppvei i Hamaren aktivitetspark var langt over budsjettet.

Kommunen fikk i desember 2018 tilsagn fra Kulturdepartementet om fire millioner kroner til tretoppveien. Tidligere i år søkte kommunen om utsettelse av byggestart, men Kulturdepartementet avslo søknaden.

Ordfører i Fyresdal kommune, Erik Skjervagen, har tidligere fortalt til TA at dersom byggingen ikke starter innen gitt tid må kommunen betale tilbake midlene.

– Problemet er at vi har ti millioner kroner disponibelt og det koster i hvert fall 15 millioner. De pengene har vi ikke, sa Skjervagen til TA.

Les også: Må kanskje betale tilbake flere millioner

Sponsorjakt

Rådmann foreslo å skrinlegge prosjektet som følge av sviktende finansiering fra eksterne og at man ikke ønsker å øke driftsutgiftene i budsjett.

I kommunestyremøtet ble det vedtatt etter framlegg fra Nils Kristian Moe (AP) å utsette saken og gi Bjørn Veum Seljevold fullmakt til å prøve og skaffe sponsorer til prosjektet. Han får fem prosent i provisjon av beløpet for å gjøre jobben.

– Det er et forsøk på å hjelpe. Å hente inn sponsormidler er vanskelig. Det er ikke en garanti for at vi klarer å hente inn nok, men forhåpentligvis finner vi noen som vil hjelpe, sier Veum Seljevold til TA.

Det var VTB som først omtalte at kommunen skal forsøke å hente inn sponsormidler.

Saken om tretoppveien har blitt utsatt til kommunestyremøtet senere i november.

– Om finansieringen er på plass får vi se hva som kommer ut av det. Det er liten tid å hente inn sponsormidler på, men man må bare gjøre så godt man kan, sier Veum Seljevold.

– Trekkplaster

Han beskriver tretoppveien som et fantastisk prosjekt.

– Det er brukt mye penger for å komme dit man er i dag, og dette noe som kommer til å bli et stort trekkplaster til Fyresdal. Kommunen må gjøres til en destinasjon for å folk til å komme dit, sier han.