Gå til sidens hovedinnhold

Mange viltpåkjørsler i Telemark

TELEMARK: I Telemark har det det siste året blitt drept 437 dyr utenom ordinær jakt. Det er et økende problem.

I alt ble 355 rådyr, 69 elg og 13 hjort påkjørt og drept på veg og jernbane i jaktåret 2020/21 i Telemark. Det er trafikken som er den vanligste dødsårsaken, og det er flest rådyr som må lide, opplyser SSB.

– Det er et stort problem at folk ikke melder ifra om viltpåkjørsler.

Forteller viltforvalter for Grenland landbrukskontor, Eigil Movik.

– Knekt beina

Til sammen ble 13 660 hjortevilt drept i Norge utenom jakt. Det er en økning på 12 prosent fra foregående jaktår. Eigil Movik måtte senest ut i går kveld, der en rådyrbukk hadde blitt påkjørt på E18.

– Sjåføren hadde stukket av, som er noe vi ofte ser at folk gjør. Det ble til at vi fant rådyrbukken tilfeldig, og den hadde knekt beina.

Movik forklarer at selv om dyret løper videre, så meld ifra allikevel. Det betyr ikke at det har det bra.

– Det var en påkjørsel ved Prestealleen i Porsgrunn tidligere i år, og hun som meldte ifra sa at dyret hadde løpt videre. Vi kom til stedet, fulgte sporet, fant blodspor, og oppdaget rådyret med beina knekt rett av.

Hva bør du gjøre

Viltnemnda er instansen som oftest rykker ut for å ta seg av skadede og drepte dyr. Skulle du havne i en ulykke som involverer et skadd dyr, kan du ringe politiet på 02800. De har navn og nummer til den lokale Viltnemda der du er.

– Det første man gjør er å stoppe, vurdere situasjonen og sikre seg selv med skilt. Merk området med ett eller annet, ring politiet og fortell akkurat hvor det har skjedd. Vent gjerne til de kommer, men hvis du ikke har tid, merk stedet godt, sier Movik.

Deretter vil politiet kontakte viltnemnda, eller så kan du selv finne nummeret til din lokale på kommunen din sin hjemmeside.

– Da rykker vi ut. Vi bruker hund til å lete, for så å avgjøre om det er store skader eller ikke.

Movik sier at folk må bruke synet godt når man kjører, spesielt der det er jorder og skog, og ikke minst følg fartsgrensen.

– Får du skade på bil, så er forsikringen slik at du får ikke bonustap. Men du må melde ifra, og få en bekreftelse fra oss.

Movik avslutter med å understreke at det viktigste er å bry seg.