Det skriver FHI i en fersk risikovurdering, som tar høyde for at smitten og innleggelsestallene vil blomstre de kommende uker. Det gjelder også i Telemark.

Ifølge rapporten, er konsekvensene av epidemien i juli og august for samfunnet; økt belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene, men også på resten av samfunnet ved at det blir noe covid-19-relatert sykefravær og en del innleggelser i ei tid der ferien avvikles.

For folk flest er konsekvensene at en del blir smittet og syke, også blant dem som har vært smittet før.

– Vi er usikre på hvor stor denne økningen blir. Befolkningens immunitet og atferd samt sesongeffekter som varme og sol vil være med på å påvirke situasjonen framover, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI.

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar. Det er nødvendig med fortsatt beredskap og overvåking, sier han videre i pressemeldingen.

(Les hvem som anbefales ny vaksinedose lenger ned)

Dette sier sykehuset

FHI antar at antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 trolig vil øke noen få uker til. Det er mulig at de ukentlige innleggelsestallene blir like høye som i vinter før nedgangen kommer.

Antall innlagte koronapasienter har økt fra 78 i midten av mai til 263 i forrige uke. Det ligger i øyeblikket 200 pasienter på sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak.

Samtidig advares det om at det kan komme ny økning, når samfunnet vender tilbake til normal aktivitet i september.

(Saken fortsetter under bildet)

Sykehuset Telemark er forberedt på at det kan bli nødvendig å iverksette smitteverntiltak og ta imot flere koronapasienter.

– Det er ikke annerledes for oss enn i resten av landet. Vi håper å holde alt gående som normalt i sommer, men vi har mange ansatte som skal leve sine liv, og som kan bli smittet. Vi er naturligvis ekstra sårbare midt i ferieavviklingen, men vi har en smittevernseksjon som følger utviklingen. Dersom det er nødvendig, må vi ta grep. Foreløpig er vi ikke der, sier Geir Jørgen Bekkevold, som er kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark.

– Hvordan vil dere løse eventuelle utbrudd eller økt smitte blant ansatte i ferieavviklingen?

– Vi har høstet to års erfaring med pandemi, og har gode rutiner. Smittevernseksjonen overvåker dette tett, og vi følger anbefalingene fra FHI. Det er planer ute i de ulike klinikkene for bemanning. Dersom det er nødvendig kan vi innkalle flere på jobb, men den utviklingen ser vi ikke enda, svarer Bekkevold.

Sykehuset oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjoner eller positiv koronatest til å unngå besøk av pasienter. Alle som har vært sammen med noen som har testet positivt, bør bruke munnbind på sykehuset.

Det viktigste rådet

Statlige helsemyndigheter pålegger ikke lenger kommunene å opprettholde sine testsentre. Det er heller ingen krav om at du må teste deg, verken med hurtigtest eller PCR.

– Det viktigste rådet for folk som blir syke er fortsatt å holde seg hjemme til du føler deg bedre. Du trenger ikke teste deg, men unngå kontakt med personer med økt risiko for å bli alvorlig syk, melder FHI.

Onsdag sendte Porsgrunn og Bamble kommune ut pressemelding om at koronatestingen opphører. Personer som ønsker koronatest og dokumentasjon på dette, for eksempel i forbindelse med reise, må oppsøke private tilbydere.

– Disse bør ta ny dose

FHI kommer også med nye vaksineanbefalinger. Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine fra 1. juli 2022.

Samtidig skal kommunene være klare til å starte vaksinering av gruppene 65–74 år og 18–64 år med underliggende risikotilstander fra 1. september.

– Selv om det er usikkert hvor stor denne smittebølgen blir, anbefaler vi at de eldste og mest sårbare beskytter seg med en oppfriskningsdose allerede nå, sier Geir Bukholm, som er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

I pressemeldingen forklarer Bukholm at anbefalingen er et resultat av økte innleggelsestall på sykehus blant personer som er 75 år og eldre, også hos dem som har fått tre vaksinedoser.

Kommunene skal prioritere sykehjemsbeboere og personer over 80 år først.

Her er prioriteringsrekkefølgen for fjerde dose:

  • Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
  • Aldersgruppen 80 år og eldre
  • Aldersgruppen 75–79 år

Det poengteres fra FHI at pandemien er uforutsigbar, og kommunene må være forberedt på at det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene og andre grupper.