Den 29 år gamle mannen fra Vest-Telemark møtte i slutten av forrige måned i Telemark tingrett, hvor han sto tiltalt for ulovlig snøscooterkjøring i Vinje tirsdag 18. april i fjor.

29-åringen nektet straffskyld og forklarte at han hadde kjørt snøscooter i flere timer på det røde løypenettet, hvor det er tillatt. Deretter hadde han parkert snøscooteren, hentet bilen og så hentet snøscooteren, før han kjørte til en parkeringsplass, hvor han sto og stroppet fast snøscooteren da oppsynsmannen kom. Han sa at han hadde mista skiltet under kjøreturen, men at han hadde plukka det opp, og at han også gikk for å hente skiltet for å vise det til oppsynsmannen.

– Manglet skilt

Oppsynsmannen hadde en annen versjon. Han fortalte at han hadde stroppet fast sin egen snøscooter på parkeringsplassen etter ei oppsynsrunde på flere dager, da han hørte en snøscooter med turtallsvariasjon som kunne indikere veldig høy fart. Han sto og så på da snøscooteren kom frem på sørsiden av veien, krysset veien og deretter kjørte inn på planet på tiltaltes parkerte pickup på parkeringsplassen. Oppsynsmannen bestemte seg for å gjennomføre en kontroll, og han sa at det ikke forelå løyve for scooterkjøring til parkeringsplassen fra rødt løypenett og over heia.

Han registrerte også at tiltaltes snøscooter manglet skilt, og han sa at det ikke er uvanlig at personer som kjører ulovlig i utmark fjerner skiltet. Videre sa han at den tiltalte først ikke ville legitimere seg og at han aldri så skiltet. Han sa også at den tiltalte forklarte at han hadde fulgt et gammelt spor fra parkeringsplassen til det røde løypenettet. Etter samtalen hadde oppsynsmannen fulgt scootersporet, og han sa at det var lett å se hvor den tiltalte hadde kjørt, siden det ikke var andre ferske spor der.

Dyr kjøretur

Dommerfullmektig Tamar Thorud mener det er bevist at 29-åringen har kjørt ulovlig og han har dømt 29-åringen til å betale 7500 kroner i bot, samt 4000 kroner i saksomkostninger.

I dommen vises det til at oppsynsmannen, som har 30 års erfaring med oppsynsvirksomhet, beskriver tydelige observasjoner av at den tiltalte kjørte ulovlig i utmark.

– Tiltalte hadde ikke registreringsskilt påmontert snøscooteren da han ble kontrollert. Tiltalte sier det falt av under kjøring. Retten fester ikke lit til dette. For retten er dette et moment som taler i retning av å anta at tiltalte ønsket å holde sin identitet skjult under ulovlig scooterkjøring. Tiltalte har også tidligere, i 2015, fått forelegg for ulovlig snøscooterkjøring i utmark. Sett i sammenheng med at tiltalte ikke hadde påmontert registreringsskilt bidrar det faktum at tiltalte tidligere har fått forelegg for kjøring uten løyve til å svekke troverdigheten til tiltaltes forklaring, heter det i dommen.