- Det skjedde da jeg var i tenårene, og det fant sted på skolen, forteller Ida Celine Nordhaug som er 23 år og bosatt i Skien.

Hun har jobbet seg igjennom rollen som mobbeoffer og kommet på offensiven med sitt eget foredrag om nettopp mobbing. I tillegg har hun blitt kjent via TikTok der hun har nærmere 150 000 følgere, filmklippene hennes har ofte en humoristisk vinkling, og hun er ikke redd for å ta opp situasjoner som går på antisosial adferd og utstøtelse.

- En tung periode

- Jeg vil nok si at det at jeg selv var utsatt for mobbing i flere år, en tung periode for meg, det slår ut positivt for meg i dag, for jeg er ikke redd for å spøke med usikkerhet - og jeg tør å være meg selv. Og jeg forsøker å peke på hverdagsløsninger for unge og gamle, sier Ida Celine, som spesielt husker det enorme psykiske presset som bygget seg opp og usikkerheten på flere områder.

- Hva råder du unge til når det gjelder mobbing?

- Du skal aldri godta mobbing. Vær åpen om det. Betro deg til folk du stoler på - det er ingen grunn til at du skal være alene om utfordringer som lar seg løse via skole, kommune og foreldre - de voksne kan ta tak i det.

- Hva synes du om at unge bør få hjelp uten diagnose?

- Det er jeg helt enig i, det må være en lav terskel for å få hjelp.

- Hva tenker du om medikamentbruk?

- I en skolesituasjon tror jeg det ville være mye bedre om det kom et team og la opp til fellestimer der en kunne gjøre noe sammen.

Stress på skole og kropp

Det er Odin Adelsten Bohmann og Maja Foss Five som er på offensiven og mener psykisk helsehjelp for mye er styrt av diagnoser. De er medlemmer av Arbeiderpartiet og leder hver sine utvalg i henholdsvis kommune og fylkeskommune. Støtte har de av Arbeiderpartiet som slapp sitt program for årene 2021-2025 fredag. De forsikrer også om at de har snakket med leger og ansatte i helsevesenet som er opptatt av det samme.

- Selvrapporterte psykiske plager har steget både i ungdomsskole og videregående skoler, tall fra den nasjonale databasen Ungdata viser det, påpeker Adelsten Bohmann.

- Ungdommene selv peker på skolepress, kroppspress og sosiale medier som årsaker. Dette er ikke psykiske lidelser, men press som må løses med helt andre virkemidler.

Et sterkt lag

Våre to folkevalgte er klare på at det handler om å ruste ungdommene til å takle livets opp- og nedturer, motgang og medgang.

- Det er naturlig å grue seg, være usikker, lei og stresset. Og det snakker vi altfor lite om.

Kjernen deres tanker er dette:

1. Nei til diagnosestyring av hva slags hjelp du får.

2. Bygg laget rundt unge sterkt framfor å ansetter flere psykologer.

3. Igangsett jobben med å senke terskelen til arbeidslivet, lag arbeidsplasser for unge som har behov for det.

- En må også ta med at diagnostisering med henvisning til psykolog tar lang tid og krever mye ressurser. I tillegg kommer det åpenbare, at sykehus finansieres av diagnoser.