Tollerne på Gardermoen oppdaget brevet som inneholdt 78 cannabisfrø, og dermed nådde det aldri fram til mottakeren i Skien. Det var den 27. februar i år at det nevnte brevet ble stanset av tollerne.

Den 29 år gamle skienskvinnen som hadde bestilt frøene, møtte nylig i Telemark tingrett, hvor hun tilsto det hele. Hun var siktet for overtredelse av paragraf 28 i matloven, hvor det heter: «for å ha innført frø av planter som inneholdt narkotiske stoffer uten tillatelse til det.»

Ville hjelpe syk slektning

Kvinnen, som aldri før er dømt for narkotikaforbrytelser, forklarte i retten at frøene var ment for eget bruk, eller eventuelt at det var ment for å hjelpe en slektning som sliter med helsa.

I retten ba kvinnen om å få samfunnsstraff, og hun sa at hun var fleksibel og kan jobbe både dagtid, kveldstid og helger.

Dommerfullmektig Maren-Anne Sletten i Telemark tingrett mener at den 29 år gamle kvinnen er egnet for samfunnsstraff, og hun har dømt kvinnen til 30 timers samfunnsstraff med ei gjennomføringstid på 90 dager. Hvis ikke dette gjennomføres som avtalt, venter 18 dagers ubetinga fengsel.

I tillegg får den 29 år gamle kvinnen inndratt de 78 cannabisfrøene.

Høye beslag av cannabis i første halvår

I løpet av første halvår ble det beslaglagt nær 3,5 tonn cannabis i Norge. Det er mer enn det som normalt beslaglegges i løpet av et helt år.

I første halvår i år er det beslaglagt 3.427 kilo hasj, marihuana og cannabisplanter fordelt på 3.507 beslag. Det kommer fram i politiets narkotikastatistikk for første halvår.

Det er mer enn det som normalt beslaglegges i løpet av et helt år, ifølge politiet.

– Totalt antall cannabisbeslag er 24 prosent lavere enn i 2021, men det er beslaglagt vesentlig større mengder av både hasj og marihuana, sier Kari Frey Solvik, leder av Seksjon for narkotikaanalyse.

Tallene viser at det er en reduksjon i antall beslag for de fleste narkotiske stoffer. For kokain er det derimot en økning.

I løpet av årets seks første måneder ble det beslaglagt 85 kilo kokain fordelt på 756 beslag. Det er en økning i antall beslag på 11 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

– Gjennom de siste årene har kokainbeslagene utgjort en stadig større andel av alle narkotikabeslag. I 2022 er andelen 8 prosent mot 6 prosent året før. Det beslaglagte kvantumet er også betydelig større enn det som har vært typisk det siste tiåret, sier Solvik.

I løpet av årets seks første måneder ble det registrert 7.911 narkotikasaker, 15 prosent færre en samme periode i fjor.