Det var tidlig om kvelden 12. februar i fjor at en 54 år gammel porsgrunnsmann ble stanset da han kjørte bil i Porsgrunn. En politibetjent kjente 54-åringen igjen etter at han tidligere hadde stanset mannen for ulovlig kjøring.

En spyttprøve ga positivt utslag på amfetamin og THC, og 54-åringen måtte bli med inn for å avgi blodprøve.

– Må ha putta noe i drinken

Nylig ble saken behandlet i Telemark tingrett, hvor hovedpersonen uteble. Rettssaken ble imidlertid holdt som planlagt, selv om 54-åringen ikke møtte opp.

Politibetjenten som stanset 54-åringen den aktuelle februarkvelden i fjor, forklarte i retten at 54-åringen så ut til å være påvirka, siden han hadde snakket usammenhengende og vært rastløs og oppspent.

I retten kom det fram at blodprøven viste at 54-åringen hadde vært påvirka av amfetamin og THC. Blodprøven viste at han var påvirka av THC tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille, og at påvirkningsgraden fra amfetamin var tilsvarende minst 0,2 i alkoholpromille. En sakkyndig har konkludert med at den tiltalte med all sannsynlighet hadde en påvirkningsgrad tilsvarende minst 1,2 i alkoholpromille.

Siden 54-åringen ikke møtte opp i rettssaken, ble det lest opp hva han hadde forklart i politiavhør. Der sa han at han ikke hadde brukt rusmidler siden mai 2020, og at hvis han hadde fått i seg narkotika, så må noen ha putta det i drinken hans på en fest.

Dommerfullmektig Tarje Neergaard og meddommerne Eli Kristine Bergstrøm Auråen og Pål Fredrik Eggerdink mener at den høye påvirkningsgraden gjør det umulig å tro på 54-åringens forklaring.

– Etter rettens syn er det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte inntok THC og amfetamin med viten og vilje før kjøringa. Sett hen til politibetjent N.N. (politibetjentens navn) forklaring om tiltaltes påvirkning, må det også ha vært klart for tiltalte at han ikke var skikket til å føre motorvogn, heter det i den enstemmige dommen, hvor 54-åringen er funnet skyldig i ruskjøring.

– Det blir vanskelig å komme seg til jobb

Telemark tingrett har dømt 54-åringen til 18 dagers ubetinga fengsel, samt idømt ham en bot på 60 000 kroner. Hvis ikke boten betales, blir fengselsoppholdet forlenget med 15 dager. 54-åringen er i tillegg fradømt førerretten for en periode på to år, med fratrekk av perioden som lappen allerede har vært beslaglagt. Når denne perioden er over, må han avlegge full ny førerprøve for å kunne kjøre bil lovlig igjen.

I politiavhør har 54-åringen forklart at han enkelte dager vil få problemer med å komme seg på jobb uten lappen, men retten mener at det er nødvendig med en tapsperiode på to år i en sak som dette.

Bøtenivået for fyllekjøring ligger normalt på halvannen ganger brutto månedsinntekt. 54-åringen, som er i jobb, risikerte en bot på hele 79 000 kroner om man følger denne utregningsmodellen. Men retten har tatt hensyn til at han har noe gjeld, og dermed la de seg på forslaget fra aktor, politiadvokat Kjell Ove Ljosåk, som mente at en bot på 60 000 kroner var passende. Også resten av straffen var i tråd med aktors påstand.