Lyspunkter i en dramatisk tid

DRAMA: Kommunen har positive nyheter å komme med for deler av kulturbransjen i en dramatisk tid, her representert ved en scene fra Teater Ibsens nye forestilling.

DRAMA: Kommunen har positive nyheter å komme med for deler av kulturbransjen i en dramatisk tid, her representert ved en scene fra Teater Ibsens nye forestilling. Foto:

SKIEN: Kan kulturarrangement-utlegg dokumenteres, er det penger å få. Det går fram av en orientering til de folkevalgte.

DEL

Saken kommer opp fredag i Skien kommune, i utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Bakgrunnen er at kultur- og idrettsektoret er hardt rammet av koronakrisen.

Går for gode løsninger

Ingrid Betten, som er saksbehandler, har et klart budskap:

- Lokalt jobber vi med å finne gode løsninger og legge til rette for at aktører på feltet skal komme best mulig ut av denne krisen. Dette gjelder blant annet hvordan vi håndterer tilskuddsordningene våre og allerede inngåtte avtaler og kontrakter.

Lover å være fleksible

Flere har henvendt seg til kommunen de siste ukene om tilskudd til arrangementer som skulle vært avholdt denne våren. Svaret de har fått er blant annet:

«Skien kommune støtter kulturlivet som rammes hardt av konsekvensene av koronaepidemien. Vi kommer til å være fleksible når det gjelder tildelte tilskudd og honorarer til arrangementer, prosjekter, arrangører o.l.»

Åpner for utsettelser

Saksbehandler peker på at regjeringen har bidratt med 900 millioner kroner som en kompensasjonsordning til kultur- og idrettsbransjen.

Ordning skal kompensere for bortfall av deltakeravgifter og billettsalg – pluss dekke opp merutgifter som følge av at arrangement har blitt avlyst eller utsatt.

I tillegg til å vurdere forespørsel om å opprettholde tilskudd knyttet til kulturarrangement, utbetaler kommunen honorar til kulturaktører der kontrakt er inngått – selv om begivenheten er avlyst. Enkelte vil bli forsøkt utsatt til høsten.

Teater Ibsen skal for øvrig ha mottatt betaling for billetter som skulle vært brukt i forbindelse med Den kulturelle skolesekken.

Artikkeltags