Det er budskapet til Fagforbundet i Skien-Siljan.

Flere av medlemmene reagerer på saken i TA om alle bruddene på arbeidsmiljøloven innenfor helse og velferd i Skien i første tertial 2021; andel brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser er 2,4 prosent (antall vakter 159 562).

Varslet siden nytt lovverk 2015

– Vi har varslet arbeidsgiver og meldt vår bekymring med tanke på nytt lovverk siden 2015; da ansatte har krav på det en har jobbet utover fast stillingsprosent de siste 12 måneder, forteller Line Gundersen, områdetillitsvalgt i helse og velferd i Skien kommune sammen med Laila Brattelid.

– Fagforbundet har i flere år jobbet for å få til høyere stillingsbrøker. Men dette sitter langt inne, noe som ikke holder mål på et felt hvor det er nødvendig å jobbe døgnet rundt hele året med mange krevende og lovpålagte oppgaver. Vi trenger flere ansatte, satt i system, slik at vi har tilgang til disse når behovene oppstår.

Stabilitet

Når det gjelder dette med intern vikarpool, er Fagforbundets representanter sikre på at å benytte fast ansatte i en slik ordning vil gi en langt større stabilitet enn det som er tilfelle i dag.

– Det vil bli langt lettere å få kvalifiserte personer på plass når akutt sykdom oppstår og en må ha inn vikarer.

De økonomiske hensyn

– Hva kan årsaken være til at kommunen ikke har innfridd kravene dere har?

– Det framstår for oss slik at det tas kraftige økonomiske hensyn og at det i forbindelse med stillinger og brøker nærmest er et knesatt prinsipp at arbeidsgiver ikke innvilger mer enn ansatte har krav på i henhold til arbeidsmiljøloven, for eksempel 99,49 prosent fast stilling – at disse ikke blir øket til 100 prosent, sier Elisabeth Timland som er leder av Fagforbundet Skien-Siljan.

– Politikerne og administrasjonen må ta ansvar for dette.

Søndager slår ut

– Det er spesielt en rekke avvik i forbindelse med søndagsvaktene, mange jobber flere søndager etter hverandre, formidler Gundersen. – Tiltakene vi trekker fram her ville ha hjulpet også på denne situasjonen.

– Men det har vært og er i en pandemi?

– Ja, det er riktig – og den spiller selvsagt inn. Men det vi står overfor i dette tilfelle er strukturelle feil og mangler i en årrekke, i 2019 ble det eksempelvis meldt om nær 8000 brudd på arbeidsmiljøloven. Rydd opp.

Ber om vurdering av rammene

Leder av helseutvalget i Skien, Trine Almenning har sansen for forslagene til Fagforbundet.

– Men prioriterer dere ikke godt nok?

– Når det gjelder heltidsproblematikken så har vi prioritert godt, mener vi. Vi har opprettet en egen stilling som skal jobbe dedikert med dette. Det gjorde vi i 2019, nå er den endelig på plass.

– Jeg har for øvrig utfordret både kommunedirektøren og bystyret i møte i dag om vurdere en rammeøkning for kommunalområde helse og velferd.

– Kjørt seg fast

Emilie Schäffer i Høyre sier hun forstår Fagforbundets forslag godt.

På spørsmål om at dette ikke blir prioritert, peker Schäffer på at norske kommuner har kjørt seg fast i en særnorsk ordning.

– Det er derfor vi har så mange små stillinger og deltidsstillinger. Turnussystemet ble laget da arbeidsdagene skulle forkortes i 1987.

– Vil politikerne framover prioritere dette feltet sterkere?

– Ja, jeg mener Skien må prioritere dette høyere. Vi kan ikke være bekjent av å ha slike brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser år etter år. Høyre har lenge presset på å få ned sykefraværet i kommunen, nettopp for å skaffe oss økonomisk handlingsrom til blant annet å øke grunnbemanningen, men også med tanke på faren for brudd på disse bestemmelsene.