Statsforvaltereren i Vestfold og Telemark kommer med opplysningene med bistand fra Miljødirektoratet som forvalter ordninga.

Også fylkeskommunene kan søke.

Tilpasse og forebygge

Det handler om å få mer kunnskap og om å tilpasse og forebygge.

Miljødirektoratet vil legge vekt på overføringsverdi og mer innsikt på nye områder.

I tillegg har direktoratet utlyst tilskudd som går på "utslipp av klimagasser og bidrag til omstilling til lavutslippssamfunnet".

Eksempler fra 2020

Ordningen med klimatilpasnings-prosjekter ble opprett i 2015. Blant de som har fått midler:

"Klimautfordring for antikvariske bygg" - Kragerø kommune - 546 000 kroner i 2020.

"Blågrønn standard og praksis i Skien kommune" - 300 000 kroner i 2020.

Søknadsfristen er 15. februar.

Rapport må leveres

Det er satt krav til søknaden, inkludert: Prosjektbeskrivelse på maksimum tre sider og budsjett med finansieringsplan. Det lastes opp via et elektronisk søknadsskjema.

En tidsplan bør vedlegges, videre organisering og ansvarsfordeling.

Rapport må leveres innen 1. mai 2023.

Det legges til:

"Miljødirektoratet kan kreve tilbakebetalt ubenyttede midler eller tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket. "