Rørende enighet i Nissedal

I Nissedal er man politisk enige om det meste, erkjenner ordfører Øyvind Tveit (KrF) og ordførerkandidat Anne-Nora Oma Dahle (Sp).

I Nissedal er man politisk enige om det meste, erkjenner ordfører Øyvind Tveit (KrF) og ordførerkandidat Anne-Nora Oma Dahle (Sp). Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Øyvind Tveit (54) har sittet ved roret i Nissedal kommune i tre perioder. KrF-ordføreren tar gjerne en periode til.

DEL

Les også: Kan miste sin eneste ordfører

Les også: Valglister Nissedal

Nå er det flere enn Tveit som vil sitte i ordførerstolen de neste fire år. En av dem er Senterpartiets Anne-Nora Oma Dhale (39), som har tatt mål av seg til å bli bygdas første kvinnelige ordfører. Senterpartiet i Nissedal kan for øvrig skilte med fire kvinner på de fire første plassene. I tillegg til Oma Dahle også Torgunn Hovland Tveit, Kari-Anne Nordbø og Marianne Bråthen.

STOR ENIGHET

I Nissedal er man i politikken enige om det meste, selv om spesielt Fremskrittsparitet har noen «krumspring» av og til. Partiet stemte blant annet mot byggingen av nytt flerbrukshus. Både ordfører Tveit og ordførerkandidat Oma Dahle ser flerbrukshuset som viktig både for kulturlivet og idrettslivet i kommunen.

- Men det er ikke til å stikke under en stol at vi har tvilt oss fram til enighet i denne store saken som innebærer store millioninvesteringer for kommunen, sier Oma Dahle.

Tveit er svært tilfreds med at det til syvende og sist ble bred enighet både om byggingen og plasseringen av flerbrukshuset.

- Dette er en viktig investering for kommunens innbyggere, mener han.

De to er svært så enige i at flerbrukshuset kan være en viktig bit for å snu den negative utviklingen i folketallet.

BOPLIKT

Eneste saken man kan ane en aldri så liten uenighet mellom de to kandidatene, er i spørsmålet om boplikt. Ikke uventet er Senterpartiets Oma Dahle en svoren tilhenger av dagens boplikt, mens Tveit er tilhenger av en forsiktig liberalisering.

- Jeg ser ikke nytten av hus som blir stående tomme, og som kanskje i stedet kunne vært brukt til fritidsboliger. Men dette er en svært vanskelig sak, eksempelvis må en forhindre at boliger i byggefelt subsidiert av kommunen ikke uten videre kan selges som fritidsboliger, sier Tveit.

Oma Dahle er ikke i tvil om at boplikten er med på å holde prisene nede.

2000 HYTTER I 2010

At det kan bygges enda flere hytter i Nissedal er de to helt enige i.

- I 1997 ble det gjort et politisk vedtak om 2000 hytter innen 2010. Den gang en ambisiøst målsetting. I dag har vi nærmere 1800 hytter, og det er plass til flere, mener ordfører Tveit, noe Oma Dahle ikke sier nei til.

I spørsmålet om opprettholdelse av grendeskolene er de to helt enige, men aldri så lite uenige i hva som skal legges i betegnelsen full barnehagedekning. Begge er opptatt av at det skal være nok barnehageplasser.

Etter en så rørende enighet, blir uvilkårlig spørsmålet om hvorfor Øyvind Tveit ikke kan fortsette som ordfører?

- Selv om det kan se ut som vi er enige om det meste, så er det likevel en viss skilnad på politikken vår og til Kristelig Folkeparti. Det er også på tide at kommunen får en kvinnelig ordfører, sier Anne-Nora Oma Dahle.

Artikkeltags