Kan styre selv i Kviteseid

PÅ HVER SIN SIDE? For fire år siden gikk ordfører Torstein Tveito (Sp) til KrF, nå utelukker han ikke samarbeid med Ap og Bjørg K. Staaland. De to får nok flertall sammen - hvem som blir størst av dem er mer usikkert.

PÅ HVER SIN SIDE? For fire år siden gikk ordfører Torstein Tveito (Sp) til KrF, nå utelukker han ikke samarbeid med Ap og Bjørg K. Staaland. De to får nok flertall sammen - hvem som blir størst av dem er mer usikkert. Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Etter fire år under Fylkesmannen argusøyne, kan Kviteseid kommune nå drive politikk igjen. Kanskje blir den rødgrønn.

DEL

Les også: Valglister for Kvitseid

Les også: En av bastionene kan falle for Sp

I år kom Kviteseid ut av ROBEK-lista - register for betinget låneopptak. På godt norsk: Fylkesmannens svarteliste over kommuner som har brukt for mye.

Med all gammel moro nedbetalt, kan Kviteseid nå låne penger og vedta budsjetter uten å vente på Fylkesmannens stempel.

- Det betyr større økonomisk handlefrihet. Vi kan drive litt politikk igjen. Denne perioden har det handlet mest om å kutte, sier Bjørg K. Staaland, Aps ordførerkandidat.

Men millionene som før ble avsatt til merforbrukdekning går ikke alt inn i drifta. Nå skal kommunen ha en buffer i budsjettene, og sette av til øremerkede tiltak.

MÅ KONSOLIDERE
- Hva har man lært av ROBEK-perioden?

- At vi ikke kan gape høyere enn vi har råd til, svarer Staaland.

Sp-ordfører Torstein Tveito følger opp med positiv lærdom:

- Har vi en god idé som ikke er fullfinansiert, er det gode hjelpere som kan støtte oss. Som fylkeskommunen, Fylkesmannen og Vegvesenet, sier han.

I perioden med å få økonomien på fote igjen, har det vært kuttet mye. En prosess begge omtaler som vanskelig. Nå varsles det en gjennomgang og vurdering av enheter som kan få mer ressurser igjen.

- INNHOLD I BARNEHAGE
Et av de områdene kan være skolen. Det samme gjelder barnehagen. Nå som kvantiteten er på plass - full barnehagedekning, er det kvaliteten som står for tur.

- Nå må vi se på innholdet, kompetansen i barnehagen. Om den er som den bør være, eller om vi bør gjøre noe. Og så vil vi styrke SFO, kanskje med leksehjelp. I andre enden er det på tide å se om vi kan få til en skjermet avdeling på pleie- og omsorgssenteret, sier Bjørg K. Staaland.

Ordfører Tveito nikker. Også når Staaland nevner behovet for å styrke og utvikle næringslivet.

- Dette er et felles budskap, det vesentlige blir å fortsette det vi har gjort. Det beste for alle i Kviteseid, sier Tveito.

- Vi må gjøre Kviteseid mer synlig, gjøre noe som gjør at folk har lyst til å komme tilbake hit, fortsetter han.

Ordføreren brenner blant annet for møteplasser og opplevelser. Etter de siste oppussingene i Kviteseidbyen med blant annet badeplass, vil han ikke gi seg helt med sentrum.

- Vi har fått litt blod på tann. Neste steg her er å fullføre gangvegene langs vannet begge veier - også bort mot Misund forbi POS, sier Tveito.

VRÅDALS TUR
Men før den tid er det Vrådal sin tur til å få en oppussing av sentrum. Begge to nå nærmest lover at den ti år gamle reguleringsplanen skal igangsettes der den var før ROBEK-spøkelset kom.

- Det er en arkitekt i gang med justeringer av planen. Samtidig er reguleringsplanen for vassfronten i gang, med tanke på blant annet båthavn og renseanlegg, sier Tveito.

En oppfrisking av sentrum i Vrådal skal bli til det bedre for både bilister, turister og handelsstanden.

- Det er gjort mye i Kviteseidbyen, noen føler kanskje at Vrådal er glemt?

- Nei, det er den ikke. Dette tar vi tripp-trapp steg for steg, og må begynne et sted. Nå står Vrådal for tur. Neste gang håper jeg vi kan få gjort noe i Morgedal, sier Tveito.

STORT SETT ENIGE
TA klarer i grunn ikke helt å påvise de store politiske forskjellene i samtalen med de to ordførerkandidatene.

- Hva vil forskjellen på dere to som ordfører i Kviteseid?

- Det kan vi ikke vite, men vi har jo litt forskjellig bakgrunn - og kjønn. Han har militær bakgrunn, jeg fra skole, og er veldig opptatt av barn og unge, sier Bjørg K. Staaland.

Men Torstein Tveito vil ikke være noen eks-militær.

- Min militære bakgrunn kan du glemme. Jeg brenner også for, og har bakgrunn fra, bygg, anlegg og uteanlegg og skisser, sier han.

Blant annet er det på rådhuset ting på gang. Jordskifteretten og tingretten kan bli tettere sambygd, og NAV-kontor skal bygges om.

KANSKJE RØDGRØNT
- En annen ting vi må få til, er flere lærlinger. Nå har vi ingen, snart har vi én. Det bør vi øke til minst to, mener Staaland.

Mens Tveito har en kjepphest i forhold til regionalt samarbeid. Bli flinkere til å skryte av hverandre og søke samarbeid, ikke bare snakke om samhandling.

- Vest-Telemark Rådet tar sjelden stilling i spørsmål der sted kommer opp - hva tenker du om det?

- Vi burde nok i mange sammenhenger tatt litt flere standpunkter, mener han.

Selv må Tveito om noen uker ta standpunkt til hvordan han eventuelt skal forbli ordfører. Med 8 av 21 stemmer i kommunestyret, holdt det for fire år siden med KrFs 3 i et samarbeid om å ta makta. Men Ap puster ikke langt bak med sine 7 representanter i dag.

- Kan det bli rødgrønt samarbeid?

- Det har jeg svart at vi tar opp til diskusjon etter valget, sier Tveito.

- Vi vil finne løsninger, og kanskje i lys av regjeringssamarbeidet er det aktuelt, svarer Staaland.

Artikkeltags