(Kragerø Blad Vestmar)

I KV i dag mener Charlotte Therkelsen at i Kragerø utøves det rød politikk fra blå taburetter. Kjære Charlotte; Bildet er ensrettet og ubalansert.

Kanskje er Kragerøs opinion rød - Selv om byen fra utsiden ser ut som den gjennom mange år med rød taburetter har vært utsatt for såkalt blå politikk:

  1. Kragerø ligger på topp med å gi dispensasjoner i skjærgården - påvist av Sivilombudsmannen; gjennomført av rød og blå taburetter.
  2. Kragerø under rød taburetter solgte sin eneste store eiendom, kommuneskauen på Levangsheia til Tollefsen/ Fredensborg; Til bunnpris.
  3. Skolesaken i 2014 pågikk i flere perioder i forveien, påbegynt under røde taburetter med APs forslag om storskole på Kalstad - saken ble skjøvet til over valget - utfallet med blågrønn posisjon er kjent.
  4. Røde og blå taburetter (AP og Høyre) gjennomførte ønsket om å "utvikle" Kirkebukta.
  5. Røde og blå taburetter sa i et lukket formannskapsmøte ja til å inngå leiekontrakt om nytt administrasjonsbygg på B13. Byggesaken fikk komme senere. Byggesaken ble vedtatt av blå og rød taburetter.

Venstres ønsker en ansvarlig lokalpolitikk til innbyggernes beste, vi ønsker formaliteter på plass - vi vil ha en transparent kommune - med synlige beslutninger. Venstres kjemper for skjærgården, trehusbyen Kragerø, har fått gjennomslag for å forhindre riving av en rekke hus, bla Hellesundbygget, Venstre har kjempet for Havnefronten.

Vi ber om at vår politikk får være vår egen - Ja, vi kan godt kalle den Venstregrønn. Venstre mener at vi står på den riktige siden av historiefortellingen om hvordan Kragerø bør utformes gjennom skala og respekt for byen i seg selv. Selv om Venstre kjemper for byutvikling langs hele kysten som i Tønsberg og Sandefjord er vi glad for at det ikke bare er vi Venstregrønne som er enige med oss. At det er Venstregrønt å si ja til flyktninger, at vi i mange år har kjempet for Læringssenteret og jobbet for det som ble kalt fargerikt fellesskap betyr ikke at vi eier politikken alene. At Venstre fikk gjennomslag for at kommunen må tenke globalt og handle lokalt, at vi ble Fairtradekommune, at Venstre har vært utålmodige for å få på plass Kulturminneplan, fått gjennomslag for en rekke innspill i Klimaplan, at Venstre maser om oppdatert Sentrumsplan som bør implementeres i alt hva vi gjør i bykjernen - At Venstre kjempet for at sentrum skal ha status som sentrum, at sentrum ikke er på Kalstad - At Venstre har foreslått tiltak for eldre og eldre med demens og har kjempet fram løsninger for tidlig innsats på skolen, ja for sånn kan vi holde på - Venstregrønne, erkjenner at vi er i midten og kan ofte gå for brede løsninger, og vi kan hente enighet fra flere sider i lokalpolitikken.

LES OGSÅ: Blå taburetter og rød politikk

Venstrepolitikk er å se løsninger som fungerer framover når det gjelder skole og infrastruktur. Og her kommer vi inn på siste kommunestyresak;

Venstre er ikke enig med KVs redaktør i hans forenklede framstilling der rådmannen bare har gjort det hun har blitt bedt om og utredet skolestrukturen; "og at nå bør skolesaken legges død". Saken er mye mer komplisert. Den handler om framtida - og at kommunedirektøren må og skal; har ansvar for å utrede og å sette i perspektiv hvordan Kragerø kan tilpasse seg strukturen; innbyggerne i kommunen har - som forandrer seg; slik tjenestebehovet snur seg og forandrer seg, og det faktum at vi får flere eldre og har nedgang i yngre, og at det er en sak som kommuner jobber med i hele landet - og det settes på dagsorden i media; Det er med andre ord relevant.

Det handler om gode grep for alle aldersgrupper - og infrastruktur som en må finne løsninger på, slik framtida ser ut i morgen - og ikke slik verden så ut i går.

Likevel, når det er sagt; i de forslagene som lå på bordet i saken mente Venstre at alternativene verken var gode eller bærekraftige. - Uavhengig av taburetter. Venstre vil også hegne om Læringssenteret på Kalstad.

Venstre ønsker seg først og fremst gode tjenester til det beste for Kragerøs innbyggere - men ikke minst færre rød/blå vedtak i byutvikling som splitter mer enn det gagner.

Kragerø 30. april 2021
Trine Jørgensen Dahll
Kragerø Venstre/Fylkestingspolitiker