Lokale forretningsfolk selger andeler i omstridt «pyramidespill»

Av

SKIEN: Finanstilsynet advarer mot investeringstilbud markedsført av Cash FX Group. Selskapet har vært og er aktive i Telemark.

DEL

Finanstilsynet skriver i et notat datert 4. september 2020 følgende: «Finanstilsynet gjør oppmerksom på at Cash FX Group ikke har godkjenning til å drive investeringstjenester i Norge og foretaket har derfor ikke nødvendig godkjenning etter norsk lov. Det innebærer at Finanstilsynet ikke har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent tjenestene som selskapet tilbyr».

Og tilsynet konkluderer: Finanstilsynet tilrår derfor investorer om ikke å inngå avtaler eller overføre verdier til Cash FX Group.

I Storbritannia er det også utstedt advarsel. The Financial Conduct Authority skriver at Cash FX Group ikke har tillatelse til å drive virksomhet i UK. Den samme advarselen er sendt til publikum i Belgia.

Selskapet

TA kjenner til virksomheten Cash FX Group og vet navnene på næringslivsfolk i Grenland som er aktive med å tilby investeringsmuligheter i selskapet. For noen uker siden ble det blant annet invitert til et møte hvor interessenter kunne melde seg.

Hva er så Cash FX Group? I skrytebrosjyre skriver de at hovedmålet er å tilby støtte og teknologi slik at dine drømmer kan omgjøres til store oppnåelser.

Medlemmene må sette inn penger for så å kunne oppnå fantastisk fortjeneste i kontanter. Etter å ha satt inn penger får man tilgang til noe mange referer til som «Exchange Academy instruksjonspakker». Selskapet lover å gjøre deg rik i løpet av kort tid og inngangsbilletten ut fra de papirene TA besitter er fra 300 til 70 000 dollar.

Kritikerne kaller dette et klassisk pyramidespill hvor pengene som blir betalt inn flyttes oppover i pyramiden og de på toppen tjener store penger på innbetalingene fra deltakerne, som taper sine innskudd. Lotteritilsynet sier at enhver har selvstendig ansvar for å sette seg inn og følge regelverket med virksomheter som har likhetstrekk med pyramidespill. Ved brudd på regelverket risikerer man straff.

TA kjenner ikke til noen innskytere som har tjent penger på Cash FX Group, men er blitt fortalt historier om folk som har tapt penger. Avisen henvendte seg til en sentral lokal aktør i nettverket men han bare freste mot TA og ville ikke si noe.

Artikkeltags