– Styret i Hjartdal og Gransherad Sparebank har med bakgrunn i strategiske vurderinger, besluttet å etablere avdelingskontor for forsikrings- og bankkunder i Bø, heter det i en melding fra banken.

Banken har i dag kontorer i Sauland, Notodden og Kongsberg.

– Kunde- og kredittveksten har vært god og vi opplever at lokalbankkonseptet står seg godt i konkurransen med andre banker i vårt geografiske nedslagsfelt. Kontoret i Bø skjer med en tydelig ambisjon om fortsatt å styrke kundegrunnlaget og posisjonen som en selvstendig lokalbank i årene framover. Over tid skal etableringen bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping for egenkapitalbeviseiere, kunder og ansatte. Midt-Telemark framstår som et meget interessant marked med et tilstrekkelig kundegrunnlag, mener styret.

(saken fortsetter under bildet)

Stasjonsvegen 33

Fra i dag – mandag 25. oktober – overtar også Hjartdalbanken betjeningsansvaret for Eika Forsikring sine kunder i kommunene Midt-Telemark, Seljord og omegn.

– Det er en klar styrke at vi har fått med oss Annette Torsberg på laget. Hun skal være godt kjent for de alle fleste forsikringskunder i den overtakende forsikringsporteføljen. Våre dyktige rådgivere har lokalkunnskap og kan tilby personlig økonomisk rådgivning, sier administrerende banksjef Åse Kjersti Øverdal i pressemeldingen.

Den nye banken ligger i Stasjonsvegen 33.