– Barnas utdanning starter i barnehagen og vi mener i utgangspunktet at all utdanning skal være gratis, sier leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun viser til at dette også er standpunktet til lærernes internasjonale hovedorganisasjon, Education International (EI).

Lied understreker imidlertid at gratis barnehage ikke er en prioritert sak for forbundet.

– Vi er mest opptatt av å sørge for at barnehagene er gode. Forskning viser at personalets kompetanse er aller viktigst for barnehagenes kvalitet. Effekten av en god barnehage kan måles langt ut i barnas utdanningsløp. Derfor er vår hovedprioritet å sørge for nasjonale regler som sikrer en god bemanning i alle landets barnehager. Framfor alt nasjonale krav om at halvparten av personalet i en barnehage skal være barnehagelærere, sier Ragnhild Lied.

MER TILGJENGELIG

Fra 1. mai økes maksprisen i barnehager for andre gang på fire måneder.

Fra å ha en makspris på 2.330 kroner 1. januar 2013, vil maksprisen fra 1. mai være 2.580 kroner måneden – en økning på 3.000 kroner i året fra 1. januar 2013.

Samtidig innføres et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt, som et resultat av forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF.

Endringen blir nå at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre seks prosent av familiens samlede inntekt. Alle familier som tjener over 473.000 kroner får dermed økte barnehageutgifter. Det er i denne forbindelse at Utdanningsforbundet har flagget sitt standpunkt gjennom sin høringsuttalelse.

– Gratis barnehage vil føre til at pris ikke blir styrende for etterspørselen, og at alle fullt ut kan ta del i et kvalitativt godt og offentlig finansiert barnehagetilbud. Det vil sikre lik tilgang for alle uavhengig av foreldrenes økonomi og slik virke sosialt utjevnende. Det vil også redusere kostnadene knyttet til å administrere betalingsordningen, mener Utdanningsforbundet.

FEIL RETNING

LO mener i sin høringsuttalelse regjeringens forslag er to skritt i feil retning.

– For det første blir maksprisen økt igjen. Samtidig sukres det med en nasjonal modell for behovsprøving. Konsekvensen er at folk med lave inntekter får en ekstraskatt i form av dyrere barnehage dersom de klarer å øke inntektene, sier LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik.

– Deltidsansatte som øker stillingsbrøken sin eller lavlønte som øker sin inntekt, straffes med høyere barnehagepris, påpeker hun. (ANB)