Det sier Cahtrine Gunnestad, hun ansvarlig for driften på Kikuthytta.

Også andre kommuner i Telemark enn Skien og Porsgrunn informerer om ordningen, blant disse er Kragerø og Bamble. Kragerø kan tildele inntil 684 000 kroner, beløpet for Bambles del er 425 000 kroner.

For lite

- Grunnen til at vi ikke vil søke om midler, til tross for at vi har blitt rammet av pandemien også de siste månedene, er at vi tidligere har fått lite ut av ordningen, opplyser Gunnestad.

Hun tenker da spesielt på tilfellet i 2021 da Kikuthytta søkte om 250 000 kroner, men endte opp med 50 000, noe som ble omtalt i TA.

- For å være ærlig har vi gitt opp når det gjelder dette. Men når det er sagt er vi veldig glad for at kundene våre er tilbake for fullt hver søndag, uten dem hadde ikke det gått naturligvis.

- Hva med 17. mai?

- Nei, den dagen ble ødelagt for oss i 2020. Det blir neppe noe dette året heller.

Vurderer i Porsgrunn

Fra Cafe Osebro (Becks Brasserie) i Porsgrunn er informasjonen fra lederen at han har god erfaring med denne støtteordningen, og at han vil vurdere å søke igjen, men først må regnskapene for januar og februar gjennomgås.

Jorunn Isaken ved Jonas B. Gundersen sier at der har de enda ikke har bestemt seg.

Derimot regner daglig leder av Strøm mat og bar i Skien at det skal søkes.

Servering og overnatting

Skien kommune opplyser om at regjeringen har satt av 250 millioner kroner til kommunal kompensasjonsordning, det gjelder januar og februar 2022.

"Ordningen skal kompensere tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak."

Følgende bransjer er i sentrum:

* Servering og overnatting

* Reisebyråa og -arrangører

* Sport og fritid

* Kunst og underholdning

* Kongress, messe og utstillingsvirksomhet

Påvirket direkte negativt

Blant de som prioriteres er konsert- og festivalvirksomheter og nyoppstartede bedrifter, et stikkord er små- og mellomstore bedrifter.

En må kunne dokumentere at "de har blitt direkte negativt økonomisk påvirket av nasjonale og/eller lokale smitteverntiltak".

Det heter at virksomheter som i 2021 betalte utbytte, "kan normalt ikke søke" - det samme gjelder for de er tilknyttet nasjonale konsern.

Konkret legges søknaden inn på Regionalforvaltning.no.

Søknadsfristen for denne ordningen er 18. april.