Prosjektet snart endelig godkjent: 47 nye boliger gjennom det siste nåløyet

SKIEN: Kulturminnevernet er negative til byggehøydene ved kirken. Men leder av hovedutvalget er tilfreds. - Denne saken går greit igjennom siste nåløye. Kirken blir ikke liggende i skyggen.