Statsminister Erna Solberg (H) mener at norske kommuner nå har bedre kontroll på testing og smittesporing og letter flere nasjonale koronarestriksjoner.

Blant tiltakene som lettes på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt. Videre startes det en forsiktig gjenåpning av breddeidretten, samt blir det noen unntak i forskriften om enmeterskrav i noen arrangementer.

Regjeringen åpner også for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

– Vi er nå i en annen situasjon enn da vi stengte ned i mars. Kommunene har rustet opp beredskapen, og vi har mer kunnskap om koronapandemien. Det gjør at vi kan målrette tiltakene bedre slik at belastningen for den enkelte og for samfunnet blir minst mulig. Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

Dette er endringene i regjeringens nasjonale koronatiltak fra 12. oktober:

  • En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år.
  • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves fra natt til 13. oktober.
  • Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Det må være minst to meters avstand mellom hver gruppe.
  • Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.