Eldrerådets leder, Gerd Andersen, sier det.

10 000 kroner

Prisen deles ut 1. oktober, og det betyr at forslag på kandidater må sendes innen 1. september. Skien kommune er rett adressat.

Eldrerådets pris, en hederspris, deles ut årlig, og vinneren får 10 000 kroner som skal brukes til eldreformål.

1. oktober er for øvrig FNs internasjonale eldredag, og prisen deles ut i Ibsenhuset i forbindelse med markeringen av denne.

Mange gjør noe

– Jeg vet at mange i Skien gjør en jobb er for de eldre, og ensomme eldre, uten å bli påskjønnet, uttaler Andersen. – Dette vil vi gjerne gjøre noe med, men det er viktig at vi får inn navn på kandidater slik at vi kan foreta en vurdering.

– Det er betydningsfullt at det følger med en begrunnelse.

Når det gjelder FNs eldredag er det en av 140 verdensdager eller internasjonale dager FN har i sin kalender. Den første ble etablert i 1950 og var verdens menneskerettighetsdag.