Åpent brev til Skien kommune:

For litt siden nådde urolighetene i Odins gate 10 en topp, først med livstruende vold den ene kvelden og et drap neste dag, og dette i vårt nærmeste nabolag. Politikerne diskuterer hvorvidt rusomsorgen er god eller dårlig, og bruker hendelsene i Odins gate 10 som en pekepinn i denne saken.

Som nærmeste beboere i samme gate/nabogate er det få som har diskutert hva dette gjør med oss og vårt ellers så flotte nabolag. Vi som nærmeste naboer som har hatt dette tett oppå oss, har ikke blitt hørt når vi har skrevet inn brev til kommunen om hvordan tilstanden er i Odins gate.

De siste to årene har sakene vært så tette at vi ikke klarer å holde oversikt lenger, ingen er overrasket over den siste hendelsen, men det er et absolutt sikkert tegn på at noe burde ha vært gjort for lenge siden.

Vi har vært vitner til handel av narkotika rett utenfor dørstokkene våre, roping og skriking til alle døgnets tider, episoder med skyting av softgun (noe som ser veldig likt ut som pistol), stjålne sykler som ligger strødd rundt, stadige avisoppslag om påsatte branner, bålbrenning, personer som løper rundt med machetekniver, tyveri fra hager, voldsepisoder, knivslagsmål, ran, innbrudd, hærverk m.m. Stadig har det ligget møbler og inventar strødd utenfor Odins gate 10, som er kastet ut av vindu/veranda og vi ser daglig blålysetatens utrykning til blokkene.

Dette er ikke en kritikk til rusomsorgen i kommunen generelt slik høyrepolitiker Eva Ulvin skal ha det til i et leserinnlegg i TA 13.07.17, men en kritikk av situasjonen som politikerne har skapt ved å bruke Odins gate 10 slik de har gjort, de tiltakene som er gjort er så absolutt passive løsninger på et stort og synlig problem, som de ikke har tatt tak i på riktig måte.

Hvordan kan det ha seg slik at Skien kommune kan plassere mennesker i et hjem hvor verken hjemmesykepleie, vaktmester, politibetjenter eller ambulanse tør å ta seg inn alene?

Hva sier det om utryggheten beboerne føler når de blir plassert i denne blokka, eller oss naboene i gata, som skal leve med dette hver dag.

Det er noe vesentlig som ikke er ivaretatt her og som ikke fungerer slik en kommunal bolig bør fungere. Hvorfor blir «alle» i gruppen psykisk syke og rusmisbrukere plassert på samme sted? Hvis noe av intensjonen er at disse menneskene skal integreres i samfunnet, så har kommunen feilet totalt, å lage en «ghetto» slik Skien kommune har gjort nå er segregering av disse gruppene.

Det blir er en oppsamling problemer som forsterkes av hverandre, og tiltrekker seg andre personer i rusmiljøet til dette området. Artig er det at Eva Ulvin bringer opp problematikken på Skotfoss, for hvor ble «problematikken» plassert? Jo et steinkast unna Odins gate 10 de og.

Det bor mer enn 30 skolebarn i umiddelbar nærhet som bruker Odins gate daglig som en del av skoleveien. Det er også mange av disse som bor i Odins gate og som leker ute i sitt nærmiljø og bruker Lundedalen som lekeplass. Som foreldre er vi bekymret for at barna skal komme over narkotika, brukte sprøyter, psykisk ustabile personer, våpen eller plutselig bli stående oppi situasjoner hvor barn ikke hører hjemme. Stort sett har dette gått overraskende bra, til nå, men slik ting har blitt, føles det uforsvarlig å ikke kjenne på frykten om noe mer kan skje.

Vi håper at de politiske beslutningene som nå må tas i forbindelse med Odins gate 10 og området omkring gamle Skien sykehjem, vil føre til et trygg og rolig hverdag både for beboerne i Odins Gate 10 og oss som naboer!

Vi krever at det gjøres mer fra Skien kommune enn at man oppretter et telefonnummer man kan ringe om det skulle skje noe, for det tilbudet har allerede eksistert i mange år, da ringer vi til politiet slik vi har gjort så mange ganger før, ikke Skien kommune

Vi trives i utgangspunktet godt i dette nabolaget, og ønsker at denne gaten skal få en trygg og positiv framtid, men ser ikke at dette kan oppnås uten effektive drastiske tiltak.