Gå til sidens hovedinnhold

Leserinnlegg: Skien kommune, har dere glemt oss?

I Skien kommunes kommuneplan (2015-2022) står det som følger: «Barn og unge i Skien skal vokse opp i trygge og gode nærmiljø. Kommunen skal bidra til at de får tilgang til aktiviteter, opplevelser og tjenester som utvikler og beriker. Ungdom skal få anledning til å nytte sine ressurser til gagn for seg selv og andre. Nøkkelen er aktiv deltakelse. Fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende. [...] Det er særlig viktig å mobilisere ressurser i nærmiljøet for å kombinere et bredt tilbud av fritidsaktiviteter med målrettet innsats for enkeltindivider og grupper.» I tillegg står det i dagens tiltaksnivå for koronarestriksjoner at barn og unge skal prioriteres. Jeg undrer meg over hvordan Skien kommune tenker at de ivaretar barn og unges tilgang på aktivitet og utvikling når svømmehallen nok en gang åpner for publikumssvømming, men stenger Skien Svømmeklubb.

Vi fikk i dag beskjed om at Gulsethallen har åpnet for badegjester igjen. Vi fikk en snau time før treningsstart beskjed om at bassengkapasiteten er justert ned til 15 personer i badet totalt, 6 personer i garderoben om gangen, og kun 1 time i bassenget per besøkende. Dette for å opprettholde best mulig smittevern. For oss som er to treningsgrupper på 15 svømmere vil ikke dette være nok kapasitet, og vi vil dermed nedprioriteres. Hvis man skal ivareta barn og unges aktiviteter, kan ikke ungdommen vike for de 4-5 andre besøkende. Alternativet er å trene i Fritidsparken, som benyttes regelmessig av mennesker i alle aldere, ofte barnefamilier, vennegrupper og mosjonister.

Treningene det refereres til ovenfor gjelder mandager og onsdager. I følge kommunen har vi visst nok treninger når vi får disponere Gulsethallen tre dager i uka. Skal man kunne drive «målrettet innsats for enkeltindivider og grupper» holder det ikke med tre treningsdager.

Fritidsparken blir benyttet mye mer aktivt og har mange fler mennesker samlet på et sted enn i Gulsethallen. Per dags dato er begge hallene åpne for publikumssvømming. Skal man snakke om smittevern vil jeg tørre å påstå at å gi svømmeklubben mulighet til å selv få disponere Gulsethallen vil være mye mer praktisk. Vi slipper dermed å være en ekstra byrde for andre besøkende, slik vi føler oss. Det vil også være lettere for oss å sprite dørhåndtak, hender og doer mellom hvert besøk, og ikke minst holde avstand ved å kunne benytte alle bassengets baner.

Mosjonister og andre fritidsbadere kan da få bruke Fritidsparken, og slipper dermed at vi kommer i veien for dem. På den måtes ivaretas også folkehelsa. For oss holder det ikke med 1 time trening, og vikeplikt for andre besøkende.

Skal man snakke om å ivareta og berike aktivitet for barn og unge på trygge og inkluderende fritidsarenaer, kan ikke kommunen holde to åpne haller, hvor vi i begge nedprioriteres. Det vil være mye mer hensiktsmessig å holde Fritidsparkens store anlegg åpent for publikum og la oss bruke det ene bassenget på Gulset til å kunne ivareta svømmerne og overholde smittevernstiltakene på best mulig vis.

Dette er ikke første gang vi har måttet vike for folkehelsa, og nå er vi lei!