Siv Jensen, ei modig dame

Artikkelen er over 11 år gammel

I sin tale til Fremskrittspartiets Landstyremøte lørdag 21. februar tok Siv Jensen bladet fra munnen, og sa sin hjertens mening om utviklingen vi har sett i Norge den siste tiden.

DEL

Hun satte fram en påstand om at vi ser tydelige tendenser til snikislamisering av landet og mål om innføring av sharia-lover i Norge.

Og reaksjonene lot ikke vente på seg, selvfølgelig. Høyres "dark horse" til statsminister-posten Per- Kristian Foss var raskt ute og erklærte at: "Det har visse likhets-trekk med mellomkrigstidens frykt for andre minoriteter, i dette tilfellet jøder". En uhyrlig og sjofel påstand selvsagt, for det han egentlig ønsket var å mer enn antyde at FrP har en holdning som ligner på nazismen i Tyskland i mellomkrigstiden.

Per-Kristian Foss er cand mag og har kurseksamener i statsvitenskap i følge hans egen hjemmeside.. Det til tross virker det som han ikke har fått med seg stort. Per-Kristian Foss er som bekjent homofil, og det merkelige eller paradoksale om du vil er at han med sin uttalelse slik stiller seg skulder ved skulder med Islamsk Råds Asghar Ali's uttalelser i samme sak. Ashgar Ali er altså samme person som ble sparket ut av Arbeiderpartiet fordi han ikke vil ta avstand fra dødsstraff for homofile !

I virkeligheten foregår det mye jødeforfølgelse både i Europa og resten av verden i våre dager. Derfor hadde ikke Per-Kristian Foss behøvd å trekke paraleller til Europa i mellomkrigstiden i den grad han hadde hatt et poeng. Når han så trakk paraleller til mellomkrigstidens Europa hadde dette en klar retorisk betydning. Han mente å sette en etikett på FrP og Siv Jensen. Men Europa's nye jøder er faktisk også jøder. Europa har ikke lært nok av redslene under Holocaust. Men det store paradokset er at de forfølg-elser av jøder som forgår i Europa i våre dager, stort sett utføres av muslimske menn !

Det bør ikke herske noen tvil om hva målsetningen til tilhengere av Islam er. Det er en helt klar målsetting om verdensherredømme. Det er derfor mer som tyder på at Per-Kristian Foss kan føre til assosiasjoner til hendelser fra mellomkrigstiden enn Siv Jensen. I dette tilfelle tenker jeg på statsminister i England Neville Chamberlaine da han svinget sin paraply etter møtet med Hitler og utbrøt "Peace in our time !" (Fred i vår tid !) Vi så hva det resulterte i bare dager og uker etter.

Det som på en måte gjør hele saken så mye verre, er at Fremskrittspartiet i virkeligheten er Israel's og jødenes mest lojale venner blant de politiske partiene i Norge. Det er det stikk motsatte av hva Per-Kristian Foss antyder. Siv Jensen ga uttrykk for nettopp det i forbindelse med demonstrasjonene i Oslo i forbindelse med Gaza-krisen. Da måtte hun ha livvakter hvor hun enn beveget seg i Oslo, på grunn av truslene fra de muslimske miljøene i vår egen hovedstad.

Hun er neimen ikke frøsen, for jeg er sikker på at nye trusler vil komme etter dette, men Siv står for noe, tross motbør fra typer som Foss og fra pøbelen i Oslo.

Hun har fått kjeft fordi hun sier at dersom FrP får bestemme, er det norsk lov og norsk rett som gjelder. Tenk på det ! Norsk lov og rett skal gjelde i Norge ! Også for muslimer.

Det er blitt kritikkverdig å forsvare landets konstitusjon !

Det er faktisk ikke mange som er uenig med henne heller etter min erfaring.Selv om jeg ikke ville kalle det "snikislamisering", for det skjer i full åpenhet. Jeg ville kanskje heller si at det snart bør være nok med unnfallenhet for alle kravene som kommer fra minoritets-grupper, og særlig fra muslimske miljøer som ønsker å bosette seg i Norge.

I løpet av kort tid nå har Sp-leder Liv Signe Navarsete forsøkt å fjerne "blasfemipara-grafen" og innføre en streng hatparagraf som ville hindre ytringsfriheten. Dette var rett og slett for at ingen skulle kunne fornærme muslimer og deres religion ved f.eks. å om-tale Islam i humoristiske ordelag slik det har blitt gjort med Biblen og det kristne livssyn i aviser, radio, TV og lignende i årevis.

Så kom det fram at det finnes planer om å endre uniformsreglementet slik at de even-tuelle muslimske kvinner som ønsket seg inn i politiet kunne bære hijab til uniformen. Vi visste kanskje ikke at i det norske forsvaret var slike ordninger innført allerede. Tidligere fikk ikke rekruttene engang ha lue ned over ørene når det var kaldt, hvis ikke alle hadde det, fordi uniformene skulle være helt enhetlige.

Fengslene skal kunne tilby Halalmat til muslimske innsatte for å tilfredstille deres religion

Det er blitt tillatt å utføre Halal-slakting av dyr for å tilfredstille muslimene, selv om alle normer og tradisjoner i Norge tilsier at dette er bestialsk dyreplageri. Riktignok er det blitt tillatt etter at dyret først bedøves, Deretter skjæres hovedpulsårene i halsen over, og døden inntreffer ved at dyret blør ihjel.

For noen år siden ble en ung muslimsk kvinne stoppet i fartskontroll med svært høy hastighet i Østfold. Forseelsen medførte at hun skulle idømmes fengselstraff, men ifølge riksavisene kunne hun ikke settes i fengsel fordi hun var muslimsk kvinne.

I 2003 meldte mange medier at daværende kommunalminister ville innføre shariaråd i Norge.

Hvorfor skjer alt dette ? Er det fordi innvandrerne også er velgere, og en del partier som sliter med oppslutningen ser et nytt potensiale her og nye muligheter her ?

THOR ARILD BOLSTAD

Artikkeltags