Det er et godt råd og noe å tenke over for alle synes jeg. På bakgrunn av innlegget kan det nok stilles spørsmål om hvem som bør roe seg. Bolstads innlegg bærer preg av en rekke fordommer og han gjør som så mange ganger før, skyter på alt som «rør» på seg. Her er det ikke mye ro i argumentasjonen. Han påberoper seg å vite hva ordføreren har sagt uten å få med det hele. Det som opprører Bolstad er at ordføreren hadde brukt ordet museumsvoktere i et generelt ordelag, og derved stigmatisert en rekke mennesker som Bolstad selv setter navn på. Artikkelen hvor ordføreren ble intervjuet i avisa Varden var bygd på et radiointervju en tidlig mandag morgen i NRK-Telemark. Journalisten spurte ordføreren om han trodde det ble byggestart for et nytt hotell ved Ibsenhuset i løpet av høsten 2007. Mitt svar var noe sånt : Det er fullt mulig dersom ikke museumsvokterne får bestemme alene. Dersom prosessen går fremover med kanskje noen tilpassninger under prosessen og de private investorene er på plass kan det være mulig med byggestart høsten 2007. I Vardens artikkel utdyper jeg at «museumsvoktere» for meg er personer som ikke vil være med å diskutere for å finne løsninger, men som tar bastante standpunkt mot alt lenge før de har alle sakens fakta på bordet. Om Bolstad er en slik person må han selv vurdere. Slike finnes for øvrig i alle leire, og fra tid til annen er slike holdninger et virus som vi alle en eller flere ganger blir rammet av gjennom livet. Men noen har nok en tendens til å bli rammet oftere enn andre.

Av ordfører Rolf Erling Andersen.