Like tilbud til hørselsopererte

Artikkelen er over 9 år gammel

Barn og voksne som har fått operert inn et cochlea-implantat (CI) - gjør dem i stand til å oppfatte lyd - har nylig vært gjenstand for oppmerksomhet på Stortinget.

DEL

Her er det enighet om å kartlegge tilbudene som i dag finnes for denne gruppen, og også hvilke tverrfaglig oppfølging barn med CI- implantat får fram til skolestart. Stortinget har bedt regjeringen sikre at dem som får operert inn implantat får habilitering/rehabilitering umiddelbart etter operasjon.

Cochlea-implantat hos barn og voksne har vært på den politiske dagsorden de siste årene, og Arbeiderpartiet er glad for at det har vært en positiv utvikling på området. Det er likevel avdekket variasjoner i mulighetene CI-opererte får til å lære seg å tolke og å lære seg talespråk. Forskning viser at barn som tidlig kommer inn i et habiliteringstiltak kan vise til gode resultater. For meg er det viktig at det gis et likeverdig tilbud til hele landet, at dette er av god faglig kvalitet og at forholdene legges til rette for habilitering i kommunene etter operasjonen.

Kunnskapsministeren har uttalt at det skal legges vekt på hvordan førskolebarn og elever i skolen med CI kan sikres grunnleggende ferdigheter og en god talespråklig opplæring.

Køene for barn som trenger til operasjon ble avviklet høsten 2006.

Haukeland Universitetssykehus, Bergen, St. Olavs Hospital, Trondheim og Rikshospitalet skal i år til sammen utføre 200 CI-operasjoner på voksne. Regjeringen har stilt krav om samarbeid for å redusere ventetiden. De regionale helseforetakene er pålagt å innføre hørselsscreening av nyfødte ved landets fødeinstitusjoner. Jeg mener dette er et flott tiltak for å avdekke nedsatt hørsel hos babyer, som dermed kommer tidlig til behandling i spesialisthelsetjenesten.

GUNN OLSEN, Stortingsrepresentant Ap, Helse- og omsorgskomiteen.

Artikkeltags