Om jeg var glad for å være norsk, da? Nei, snarere tvert imot. At pengegriskheten kan gå så langt. Hvorfor blir havene tomme for fisk? Jo, fordi norske oppdrettere av laks skal få mat til sin fisk, oppdrettslaksen. To og en halv kilo fiskemel går med for å fore opp en laks.

I de svenske fiskediskene er nå all fisk borte, unntatt oppdrettslaksen fra Norge. Det blir satt i gang store kampanjer for å få svenskene til å spise norsk laks (oppdrettslaks). Hva vil den norske regjeringa gjøre for å stoppe dette, for det må stoppes? EU må stoppe dette. Norsk lakseoppdrett må stanses. Hvor mye vanvittig må skje i dette landet, før noen våkner. Har ikke disse lakseoppdretterne samvittighet, eller er det bare penger, profitt og arbeidsplasser de tenker på? Ikke på dem som kommer etter oss.

Hva inneholder denne fisken. Det vet vi ikke noe om. Sprøytet full av antibiotika og andre farlige stoffer. Nei boikott oppdrettslaks, og kjøp heller fersk. Natur og ungdom nå må dere komme på banen. Det er flaut å være norsk. Vi raserer luft og vann og påberoper oss å være et rent land. Men det er vi ikke, vi er verstinger når det gjelder forurensning. Vi er blitt rike på andres bekostning.

Vi går til stemmeurnene og stemmer på partier som er med på å rasere landet vårt. De rødgrønne så vel som Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg stemmer på Venstre. Ta vare på naturen vår, og redd fisken i havet.

GRETE ARVESEN