Gå til sidens hovedinnhold

Foreldreskole i Skien

Artikkelen er over 13 år gammel

Høyre har fremmet forslag om oppstart av foreldreskole i Skien. Det er nå vedtatt i hovedutvalget for skole-og kultur at dette skal utredes av skoleadministrasjonen for mulig oppstart høsten 2007.

Bakgrunn for at jeg har tatt opp denne saken er bl.a. at det nå er lagt frem flere meldinger fra kommunen som viser at mange barn og unge i Skien har det vanskelig. Vi ser at det er stor økning i bruk av rus, vold og trusler, tyveri og nasking. Helsestasjon for ungdom har stor besøksøkning når det gjelder henvendelser angående rusproblematikk og psykiske lidelser og flere ungdommer med bekymringsfull utvikling når det gjelder tidlig debut og rus.

Dersom vi skal forebygge en uheldig utvikling av våre barn må foreldre være aktive bidragsytere. Foreldre er de viktigste personer i barnas liv og denne ressursen bør brukes for å utnytte det potensiale som ligger i foreldrenes engasjement også i barnas skolegang.

Barn trenger positive forbilder, noen som setter grenser, noen å være glade i. Vi må våge å ville være voksne og ta ansvar. Vi må ikke få en utvikling som går mot den omvendte bekymring - umodne foreldre og bråmodne barn.

Jeg er derfor opptatt av å legge til rette for at foreldrerollen kan stimuleres og utvikles og at samarbeid med og mellom foreldre er viktig for barns utvikling.

At barna ser at foreldre er med og bryr seg om deres hverdag og at dette ikke bare gjelder egne barn, men at de ser også andres.

Utvikling av et godt hjem-skole-samarbeid og dyktiggjøring av alle foreldre til å støtte, motivere og oppmuntre sine barn må vi legge bedre til rette for.

Foreldreskole kan være et slikt verktøy og der hvor dette er gjennomført er tilbakemeldingene bare positive. Formålet med skolen er at foreldre med barn i første klasse skal bli kjent og formulere forventninger (både hos skole og foreldre) diskutere oppdragelse og prinsipper, samarbeid hjem/skole, foreldrerollen og skolens arbeidsmåter. Dette tiltaket gis til alle foreldre ved barnas skolestart.

Det å styrke relasjonene mellom foreldre tror jeg vil gjøre foreldrene mer trygge. Det å gi foreldre god informasjon om skolen vil både styrke og gi et sterkere forhold til skolen samt at foreldre må føle at deres bekymringer og synspunkter blir hørt.

Men det er like viktig at foreldreansvaret blir tydelig, at de engasjerer seg og at de vet hva som forventes av dem. Så får skolen oppmuntre og gi det rette verktøy som gjør at alle foreldre kan bidra uten å måtte være spesielt kunnskapsrik eller ha høy utdanning.

Jeg ser frem til den dagen vi kan åpne foreldreskole i Skien!

Eva Ebersten Ulvin

Høyre