I dagens TA er han igang igjen med sine avklaringer. Det blir umulig å forstå.

Andersen er ekspert i å trekke inn argumentasjon som bringer oss lenger og lenger bort fra det diskusjonen handler om og på den måten tåkelegger alt. I min artikkel på tirsdag stilte jeg noen etter min mening betimelige spørsmål. I ordførerens tilsvar i dag svarer han ikke på noen av dem, men vikler oss inn i ny argumentasjon.

Min erbødige påstand er at ordføreren brukte 24 millioner av Skien Kommune's penger for å øke sin popularitet og sikre sitt gjenvalg. Disse pengene var en del av det utbyttet Skien Kommune hadde fått fra Skagerak Energi AS' 2006-resultat, og var sårt tiltrengt i flere sektorer i Skien Kommune. Men det er som kjent enkelt å skjære brede remmer av annen manns rygg!

Selv har Rolf Erling Andersen en annen forklaring, nemlig at abonnentene har betalt for høy nettleie til Skagerak Net AS og at det var det Skien Kommune betalte tilbake.

Det står jo ikke til troende. Etthvert firma som oppdager at de har tatt for høy pris for sine tjenester fra sine kunder plikter å gjøre opp med alle de kunder som er blitt skade-lidende.

Skagerak Nett AS er et konsernselskap under Skagerak Energi AS. Eiere i Skagerak Energi AS er med følgende andeler: Statskraft Holding 66,62%, Kommunene: Skien 15,2%, Porsgrunn 14,8% og Bamble 1,38%. Dette fremgår av Årsrapport for selskapet regnskapsåret 2006.

Hvis Skagerak Energi AS er så useriøse at de etter å ha oppdaget at de har belastet sine kunder med alt for høy nettleie, overlater til sine enkelte eiere å avgjøre om kundene skal få refundert sine penger, er det i seg selv ganske oppsiktsvekkende eller rettere skremmende. At det så ikke er hva den enkelte abonnent har betalt for mye, men et sjablonmessig tilfeldig beregnet beløp som betales tilbake, er enda mer merkelig.

Når man eier 15,2% av et selskap blir det også vanskelig å forklare at denne 15,2% eierandel omfatter kun abonnenter i Skien Kommune.

Jeg synes også det er ulogisk at Skagerak Nett AS beholder de for mye innkrevde nettleiene, mens Skien Kommune skal tilbakebetale av de pengene de har fått i utbytte for aksjene i Skagerak Energi AS. Det er vanskelig for meg å tro på slike røverhistorier ! Prøv ikke å fremstille det som at pengene var en del av et stort overskudd i Skagerak Energi AS, for de pengene har Skien Bystyre ingen råderett til, og kunne således ikke bevilget midler fra disse pengene..

For å ytterligere kontrollere om denne historien holder vann, kan vi gå inn og se på om nettleien fra Skagerak Nett AS har gått ned fra «den alt for høyt prisede» i 2006 i forhold til nettleie i 2007 og 2008. Det har den ikke, og spørsmålet blir da hvorfor det ? Da kommer det vel en ny 1000- lapp seilende til innbyggerne både for 2007 og 2008 fordi prisen fremdeles er alt for høy ? Spørsmålet blir også hvor lenge innbyggerne i Bamble og Porsgrunn kan finne seg i dette,- forutsatt at Andersens historie var sann ?

Jeg er selvsagt klar over at mitt eget parti, Fremskrittspartiet var med og stemte for dette forslaget til Andersen, fordi det etter hvert ble umulig å stemme mot.

Jeg har den erfaring at jo mer en roter i dritt, jo mer lukter det ! Derfor er det ikke meg imot om saken etter hvert legges død. God bedring!

Thor Arild Bolstad, FrP.