Drømmen om et demenskor i byen er stort, sier Arbeiderpartiets Odin Adelsten Aunan Bohmann, som er statssekretær i Kulturdepartementet, og forteller om sin egen oppvekst med musikk og hva det har betydd for ham.

Karpe og Lady Gaga

- Mine foreldre har begge drevet med musikk. Pappa er død nå, men begge har i sitt yrkesaktive liv jobbet med musikk både på dag- og kveldstid som musikklærere og dirigenter innen kor og korps, forteller han.

- For meg er musikk selve ryggmargen. Det å skape fellesskap med musikk som utgangspunkt er de aller beste fellesskapene. Jeg tror man lever sterkere, når man har musikk som en sentral del av livet. Det er jo opplagt målbare effekter ved bruken av musikk i samfunnet. Forskningen viser både en bedre psykisk helse, lavere medisinbruk og helt åpenbare positive effekter for alle, sier han og forteller at han selv har mange år i korps bak seg.

- Jeg har vært 13 år i korps og mange år i kor, mens jeg nå er pappa til to barn. Det å videreføre musikk som en integrert del av livet til dem, er svært viktig for meg. Når jeg ser 11-åringen min virkelig digge og danse til Karpes rop på «Allah, Allah» i Oslo spektrum, så betyr det så veldig mye mer enn den musikalske opplevelsen isolert. Det betyr noe for fellesskapet mellom ham og oss, det avstedkommer kloke samtale om integrering og religion og det skaper drømmer. Når jeg ser 7-åringen stå på en scene, til og med i sin egen stue, så viser det meg hva musikk er for selve livet. For henne skaper musikken trygghet, begeistring og en enorm entusiasme i livet, som jeg ikke ser på noe annet område i livet hennes, og det er enten det er Kardemomme By eller Lady Gaga.

- Flere har tatt initiativ

Nå poengterer han at vi står på kanten til noe stort i Skien der vi kan integrere musikk som en sentral del på alle felles-arenaene våre.

- Det trengs! Demenskoret er et meget godt eksempel på hva vi kan få til, sier han.

Tirsdag var første møte i sangutvalget som skal sørge for mer sang og musikk i kommunen.

– Flere har tatt initiativ den siste tiden, forteller Odin Adelsten Aunan Bohmann, og Harald Haraldsen som er leder for Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet i Skien kommune.

- Demenskor er én ting

De har engasjert seg i saken om å få i gang et demenskor i Skien.

– Under paraplyen «Syngende kommuner» ønsker vi å få til mer sang og musikk i kommunen og ser at det både er positivt for den fysiske og psykiske folkehelsen. Dermed har vi i dag oppstartsmøte hvor demens-kor er én av greinene, sier Odin Adelsten Aunan Bohmann.

Syngende kommuner

  • Syngende kommuner får faglig- og økonomisk støtte til å starte nye sangtiltak for alle sine innbyggere.
  • De kommunale institusjonene, profesjonelle krefter og det frivillige organisasjonslivet får drahjelp til å starte en storstilt dugnad for å styrke den lokale sangkulturen.
  • For at norske kommuner og deres innbyggere skal kunne nyttiggjøre seg og glede seg over sangens mange positive effekter, har Krafttak for sang utviklet programmet Syngende kommune.
  • Sang skaper glede, musikalske opplevelser, høytid og fellesskapsfølelse. Samtidig kan sang være et effektivt verktøy for språkutvikling, hukommelse, integrering og forbedring av det psykososiale miljøet.

Kilde: krafttakforsang.no

De fortalte er at etter at TV-serien Demenskoret ble sendt på TV, er det blitt økt fokus på snag og musikk i kommuner over hele landet.

– Det vi ønsker oss nå er en kommunal handlingsplan for sang og musikk, sier de to før tirsdagens møte.

Sterke sangopplevelser

De snakker om hva sang og musikk betyr for folk flest.

– Hva er det vi gjør når vi opplever glede? Når det er 17. mai synger vi, og når vi opplever tragedier? Jo vi synger da og. Sangen står utrolig sterkt blant oss mennesker. Jeg glemmer ikke folk gikk i gatene og sang «Barn av regnbuen» etter rettssaken. Det var sterkt, sier Odin.

Og når «alle» har åpnet øynene for demenskor, er det naturligvis et større fokus på sang og musikk i kommunene over hele landet. Men så kreves det også mer kompetanse.

– Lærere må være trygge på sin egen stemme og formidle sangen fra barna er små, sier Odin, mens Harald tar ordet.

– Ja, og min generasjon hadde mer sang og musikk i skolen enn hva barn har i dag. Dette har endret seg veldig, poengterer Harald, og sier det er vesentlig at man har en felles bank for sanger som skal synges.

– Det er en utfordring, for det er ikke lenger sånn at alle kan de samme sangene lenger.

- Ser så enkelt ut på TV

Tirsdag var representanter fra kulturskolen, bydelshusene, byens sangmiljø og det politiske miljøet samlet for å diskutere en vei å gå.

– Nå er det opp til kommunens administrasjon å styre dette, men vi har iallfall satt et utvalg, sa kultursjef Guro Honningdal som åpnet møtet, og fortalte også at det har kommet mye henvendelser den siste tiden.

– Det er lenge siden vi har hatt et kulturprosjekt som ha skapt så mye engasjement. Folk ringer og sender mailer og er veldig ivrige på at vi skal få til noe, foreller Guro, som opplever at mange har sett Demenskoret på tv.

– Det ser veldig enkelt ut på tv, men så enkelt er det nok ikke, sa Signe Sannem Lund, som ledet møtet i regi av Krafttak for sang, og gratulerte Skien kommune som en syngende kommune.

Tirsdag kveld opplyser Odin Adelsten Aunan Bohmann, at han har fått innspill om at de allerede har dratt i gang et demenskor i Skien.

- Vi er i gang med demenskor, informerer May Omland.

- Vi samarbeider med demensforeningen, Røde kors og har fått en flott dirigent fra kirken som har jobbet litt med demente. Vi starter opp fredag på Klyvetunet der vi trykker opp invitasjoner til sangglade med hukommelsesproblemer, forteller hun.

Krafttak for sang

  • Krafttak for sang utvikler kurs, programmer, ressursportaler og verktøy som skal gjøre det enklere å synge mer i hverdagen.
  • KFS mener at sang og musikk kan brukes til nesten alt; fra metodisk språktrening, og effektivisering av arbeidshverdagen, til kunstneriske, dyptgripende møter mellom mennesker.
  • Programmene retter seg primært mot ansatte i barnehage, skoler, eldreomsorg og psykisk helsearbeid. Kurs og digitale verktøy er skreddersydd for ulike alderstrinn og behov, og gjør det enkelt å skape mer sang- og sangaktivitet i hverdagen. Målet er å styrke sangkultur og sangglede i hele Norge.
  • Hvert år plukkers en håndfull Syngende kommuner som får kurs, veiledning og økonomisk støtte til å satse på sang for sine innbyggere.

Kilde: krafttakforsang.no