Ledigheten synker - 1400 færre ledige siste uke

POSITIVT: Nav-direktør Terje Tønnessen registrerer en gledelig utvikling på arbeidsmarkedet.

POSITIVT: Nav-direktør Terje Tønnessen registrerer en gledelig utvikling på arbeidsmarkedet.

SKIEN: - Arbeidsledigheten synker, 1400 færre ledige sist uke. – Det er bra å se at ledigheten fortsetter å synke, og at stadig flere kommer tilbake helt eller delvis i arbeid.

DEL

Uttalelsen kommer fra Terje Tønnessen, direktør ved Nav Vestfold og Telemark. Han registrerer at arbeidsledigheten har sunket siden begynnelsen av april og altså fortsetter i mai.

Sju prosent er registrerte arbeidsledige nå - tallet ved starten av april var hele 10,7 prosent.

Antall helt arbeidsledige i Telemark og Vestfold er 14 564 personer. På toppen av dette kommer antallet som er delvis arbeidsledige: 11 915 personer.

- Bevegelsen fra helt ledige til delvis ledige avspeiler mye at samfunnet og bedriftene åpner opp igjen, sier Tønnessen.

Mellom 20 og 29 år

Analysen til Nav viser at arbeidsledigheten går ned i alle grupper - og for både kvinner og menn. Høyest arbeidsledighet er det for unge mellom 20 og 29 år - ledigheten her er på 10,8 prosent.

– Jeg er mest urolig for alle de unge som er arbeidsledige. Mange har en lav grad av tilknytning til arbeidslivet, mange har lav kompetanse og arbeidserfaring. Å bidra til at de unge får plass i det nye fremtidens arbeidsmarked, blir Navs og spesielt skolens viktigste oppgave fremover.

Opp for de som jobber med barn og ungdom

Den høyest nedgangen når det gjelder de helt ledige er blant barne- og ungdomsarbeidere og innen serviceyrker - ned med hele 26 prosent på to uker.

– Jeg ser positivt på nedgangen for permitterte og helt ledige. Selv om antallet fremdeles er høyt, er vi i hvert fall inne i en positiv tilbakeføring til arbeid for en del mennesker, avrunder Tønnessen.

Trenger tid

Før noen dager siden informerte for øvrig Nav om at ordningen som skal sikre permitterte full lønn, er forsinket. Beredskapsleder i Nav, Yngvar Åsholt uttalte:

– Vi var for optimistiske. Vi hadde håpet vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig i disse dager, men vi kommer til å trenge mer tid. Det beklager vi, og vi har stor forståelse for at dette er vanskelig for de som er berørt. Vi jobber iherdig sammen med departementet for å finne løsninger som gjør at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig.

Artikkeltags