Partiets innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, vurderer å fremme mistillitsforslag mot den nye statsråden. Ikke for det hun har gjort som statsråd, men for det hun er og tidligere har vært. I Politisk kvarter i P2 fredag morgen, presterte han til og med å mistenke henne for ikke å ha sin lojalitet til Norge, men til en «fremmed makt». Han mente Frankrike, et land Norge har et nært og godt forhold til både økonomisk og politisk.

Manuela Ramin-Osmundsen er en velutdannet fransk kvinne som giftet seg med en nordmann og har bodd her i landet siden 1991. Hun beholdt sitt franske statsborgerskap til hun i vinter bestemte seg for å bli «helt norsk». Søknaden ble sendt i februar og hadde altså ingenting med statsrådsutnevnelsen å gjøre. Men at behandlingstiden ble litt kortere enn det som er gjennomsnittlig behandlingstid, henger sammen med at statsministeren ville ha henne inn i regjeringen.

Ramin-Osmundsen er jurist fra sitt hjemland og spesialpedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har vært daglig leder i Senter mot etnisk diskriminering, assisterende direktør og en kort stund direktør i UDI, til hun måtte forlate jobben etter den såkalte MUF-saken. Det siste året har hun vært engasjert av utenriksdepartementet og var nå avdelingsleder i Manpower. Hun har vært medlem av Arbeiderpartiet i et par år.

Fremskrittspartiet mener at hennes fortid i Utlendingsdirektoratet diskvalifiserer henne til å være statsråd. Da saken om de irakiske kurderne som hadde blitt innvilget midlertidig oppholdstillatelse i strid med daværende statsråd Erna Solbergs anbefaling, raste som verst, stilte Carl I. Hagen spørsmål om en som ikke var norsk statsborger, kunne inneha høye stillinger i norsk statsforvaltning. Spørsmålet hadde den samme undertonen av mistanke om manglende nasjonalfølelse og lojalitet som når det nå antydes at hun kanskje ikke er norsk nok til å bli statsråd. Det oser grov etnisk diskriminering av Frps ufine angrep.

Amundsen hevder at det ikke er nok at hun har statsministerens tillit. Hun må også ha tillit i Stortinget. Det er feil. Verken regjeringer eller enkeltstatsråder trenger tillitsvotum fra Stortinget for å sitte. Vi skulle dessuten tro at Frp har betydelig mistillit til hele den sittende regjering.

De andre opposisjonspartiene tar kraftig avstand fra Frps nedrige angrep. Dagfinn Høybråten kaller det urimelig, absurd og en meningsløs tanke. Det har han helt rett i.