Den burde den selvsagt vært brakt fram på langt tidligere i prosessen. Da ville det nye selskapet sluppet å ha en mistanke om korrupsjon hengende over seg, med den skaden det gjør både for selskapets alminnelige omdømme og i forhold til viktige internasjonale aktører. Statoil har jo allerede en amerikansk «barnepike» som vokter selskapets gjøren og laden etter Iran-skandalen.

Nå skal både amerikanske og norske advokater granske saken. Da vil det forhåpentligvis bli klart om Hydro virkelig har gjemt et skjellett i skapet med fullt overlegg, og håpet at det skulle holde seg der. At en tidligere Hydro-direktør med detaljert kunnskap om saken mener at den er så viktig at han måtte fortelle sine nye sjefer i StatoilHydro om den, tyder på at den ikke bare kan avfeies som arvegods fra Saga som Hydro har avviklet for lenge siden.

Det er på det rene at Hydro arvet en avtale om konsulentbistand i Libya da selskapet overtok Saga Petroleum høsten 1999. Avtalen var inngått i januar samme år, og forutsatte, ifølge Hydro, «betaling av betydelige beløp». «Konsulenten» skulle åpenbart hjelpe Saga med å bli deltaker i oljevirksomheten i Libya. Hydro betalte ut nærmere sju millioner dollar i 2000 og 2001, men nektet å betale da det kom enda en faktura seinere. Sagas daværende toppleder, Diderik Schnitler, husker ikke avtalen. Det gjør heller ikke styreleder Wilhelm Wilhelmsen. Men Hydros forrige konsernsjef, Egil Myklebust, husker at den inneholdt et agenthonorar som lå utenfor Hydros etiske regler.

Det er selvsagt mulig at Hydro anså seg ferdig med saken før Eivind Reiten overtok som konsernsjef i 2001, og at den nåværende konsernsjefen og StatoilHydros styreleder derfor ikke kjente til den. Men to av hans nære medarbeidere i oljedivisjonen, som nå er blitt en del av det nye selskapets konsernledelse, kjente til saken i detalj. Da er det uansett Reitens ansvar at den ikke kom på bordet under fusjonsprosessen, hvis den burde vært det. Og det burde den nok, siden det nå er satt i gang en omfattende gransking.

En av oppgavene til et selskaps styre er å kontrollere at selskapets daglige ledelse driver virksomheten i henhold til landets lover og selskapets regler. I denne saken har Eivind Reiten erklært seg inhabil, og må finne seg i å bli gransket etter initiativ fra daglig leder. Bare full frifinnelse kan redde ham fra å måtte fratre som styreleder i StatoilHydro.