Det er tydelig at Kristin Halvorsen føler behov for å gjøre grep for at SVs statsråder er mer samkjørte og styringsdyktige enn hittil. SV-erne som kommer inn i regjeringen, Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland, tilhører hennes krets i partiet. Erik Solheim har i mange år vært blant hennes nærmeste rådgivere. Som utviklingsminister har han hatt en tilbaketrukket rolle. Det blir det slutt på. Nå skal han ha ansvaret for to departementer. Ingen tviler på at partilederen har lagt mer makt i hans hender.

Med utnevnelsen av Heidi Sørensen som en slags super-statssekretær i Miljøverndepartementet, får kritikerne i SV et lite plaster på såret. Riktignok får hun ikke møte i statsråd, men det er åpenbart at hun skal være «daglig leder» i departementet. Skepsisen til henne gjorde at hun ikke fikk noen ministerpost for to år siden. Som stortingsrepresentant har hun vist seg som en dyktig, ryddig og lojal politiker. Det er knyttet store forventinger til at hun skal gjenreise partiets og regjeringens miljøprofil etter to år med den politisk uerfarne og lite handlekraftige Helen Bjørnøy.

Årsaken til at Sørensen heller ikke denne gangen kunne bli miljøvernminister, er at SV brukte opp sin kvote i regjeringen til å erstatte kunnskapsminister Øystein Djupedal med to statsråder. Utnevnelsen av den erfarne politikeren Tora Aasland fra Skien som statsråd med ansvar for høyere utdanning og forskning er et tydelig tegn på at både SV og regjeringen har behov for å styrke profilen på dette området.

Med endringene i regjeringen er Karita Bekkemellems tid som barne- og likestillingsminister over, selv om hun tydeligvis ikke var innstilt på dette selv. Behovet var imidlertid åpenbart. Utnevnelsen av Manuela Ramin Osmundsen er overraskende, spennende og gledelig; særlig med tanke på at hun er den første statsråden med innvandrerbakgrunn. Hun har lenge vært en profilert – og tidvis omstridt – person i samfunnsdebatten. Ikke minst etter rabalderet i Utlendingsdirektoratet for et år siden som gjorde at hun måte forlate sjefsjobben. Men nå er hun rehabilitert. Manuela Ramin Osmundsen er åpenbart en dyktig person, men hun har ingen erfaring som politiker. Derfor er utnevnelsen dristig.

De nye statsrådene representerer ingen politisk kursendring. De rødgrønne hadde derimot et klart behov for å gjøre bytter på svake poster. Med denne ommøbleringen har statsminister Jens Stoltenberg satt sammen det laget han har tenkt å ha med fram til stortingsvalget om knappe to år.