Dette virker illevarslende for det videre regjeringssamarbeidet fram mot stortingsvalget om knappe to år.

Av én eller annen grunn er det igjen stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (bildet) som målbærer den misnøyen som tydeligvis er i ferd med å bre seg i SV. Men mens han rett etter valget først og fremst rettet søkelyset mot partiets to egne statsråder, Helen Bjørnøy og Øystein Djupedal, er det nå samarbeidspartnerne i Senterpartiet som får gjennomgå. Kort sagt beskyldes Sp for å innkassere den politiske gevinsten for saker som regjeringspartnerne SV og Ap har gått i bresjen for. Kritikken rammer også partileder og statsråd Åslaug Haga.

Det er godt mulig deler av kritikken har en viss kjerne: I motsetning til SV har Senterpartiet et lang fortid som medlem i ulike samarbeidsregjeringer. Det har gitt Sp-folk erfaring i å selge politikk, noe som selvsagt er en legitim og nødvendig del av politisk virksomhet.

På den annen side er det naturligvis ikke klokt å oppføre seg slik at samarbeidspartnerne føler seg misbrukt og overkjørt. Det skaper grobunn for misnøye og frustrasjon. Spesielt i en situasjon der partneren fra før av sliter med problemer etter et skuffende valgresultat, slik tilfelle i øyeblikket er med SV.

Likevel virker det ganske urimelig når for eksempel lederen i Telemark SV, ifølge avisen Nationen, mener at Sp-leder Åslaug Haga var del i et godt regissert «kupp» da hun overtok Olje- og energidepartementet etter Odd Roger Enoksen. Lederen i Troms SV er ikke stort snauere når hun i samme avis anklager Haga for å gjennomføre et gedigent PR-stunt når hun i forbindelse med statsrådsskiftet utropte seg selv som regjeringens klimaminister.

Alle som fulgte med i dette statsrådsskiftet vil huske at det i første rekke skjedde fordi Odd Roger Enoksen helt siden sommeren hadde bedt om å få avløsning som statsråd. Så er det i og for seg riktig at den nye Olje- og energiministeren ble utropt som regjeringens «klimaminister». Men det var for å markere at klimatrusselen nå ansees som så gjennomgripende at regjeringen mener den bør prege hele energipolitikken i langt større grad enn hittil. Det er en kjensgjerning at klimapolitikken må gjennomføres over et bredt politisk spekter, noe som på mange måter sprenger de tradisjonelle rammene for Miljøverndepartementets virksomhet.

At det var et bevisst stunt for å ramme SV og miljøvernminister Helen Bjørnøy, står derfor ikke til troende.

Men uansett hva man måtte mene om dette, vil det nok være klokt av Ballo og hans meningsfeller i SV å rette søkelyset på hvordan partiet kan få mer ut av sin egen regjeringsdeltakelse, i stedet for å småsutre over andre.