«Månelanding» i Kina

Artikkelen er over 11 år gammel

I sin nyttårstale for snart tre måneder siden beskrev statsminister Jens Stoltenberg det han kalte vår «månelanding»: Utvikling av ny renseteknologi for gasskraftverk.

DEL

Mens debatten om hvordan det kan skje foregår i Norge, har statsministeren landet. Riktignok ikke på månen, men i Kina. Der er veksten i CO2-utslipp formidabel, og vil snart passere USA. Som et ledd i strategien for å redusere klimagassutslippene på verdensbasis, ønsker Norge å få med Kina i arbeidet med å oppfylle målsettingene i Kyoto-avtalen.

Den kraftige veksten i Kinas økonomi skaper behov for stadig mer energi. Derfor bygger kineserne nå omtrent ett nytt stort kullkraftverk i uka – uten noen form for rensing og med store utslipp. Greier Norge å bidra til bruk av renseteknologi i Kina, kan det gi betydelig større effekt enn vår hjemlige innsats for å redusere klimagassene.

Derfor gjelder den norske «månelandingen» både Kina og land som India og Brasil, der utslippene er enorme. Utvikling av ny renseteknologi for å få CO2-frie gasskraftverk i Norge, slik Mongstad-prosjektet er tenkt, kan også bli aktuelt å ta i bruk andre steder i verden. Ikke før man har fått bukt med de sterkt forurensende kullkraftverkene er det mulig å høste miljøgevinster som monner.

Norge kan selvsagt ikke bare løse sine miljøforpliktelser ved å kjøpe klimakvoter og bidra til rensing i utlandet. Vi må også renske opp på hjemmebane. Bortsett fra Frp, som har satt seg på sidelinja, er det heldigvis bred enighet om at det haster med å komme i gang. Dette bør så raskt som mulig resultere i konkret handling.

Derfor er det arbeidet som nå foregår med å ta i bruk renseteknologi for CO2-håndtering ved de vedtatte gasskraftverkene særdeles viktig. Allerede i 2011 kan det være mulig å ha et renseanlegg i drift på Mongstad. Det er imidlertid grunn til å spørre om denne utenlandske løsningen, som hittil er lite prøvd, er å foretrekke både med hensyn til effektivitet og kostnader.

Mange, deriblant LO-leder Roar Flåthen, mener Norge heller bør vente 1-2 år og heller satse på en egenutviklet og mer effektiv løsning til lavere kostnader. Det er mye fornuft i Flåthens standpunkt. Det haster selvsagt med å sette i gang gasskraftrensingen. Men å ta forhastede beslutninger for å oppfylle tidsfrister og velge løsninger som kan vise seg å være for dårlige, er ikke god miljøpolitikk.

Inntil Norge er i stand til å gjennomføre Stoltenbergs «månelanding» bør vi fortsette arbeidet med å bidra til reduksjon av klimagassutslipp over hele kloden og i mellomtiden kjøpe klimakvoter for å oppfylle våre forpliktelser. Hvis vår egen renseteknologi blir så god som optimistene håper, vil ikke det bare være et tiltak som gagner Norge. Kanskje kan vårt land bidra til å sende hele kloden på en miljøpolitisk måneferd.

Artikkeltags