Det er vel også årsaken til at han i går sendte ut en pressemelding om at han trakk sitt kandidatur til politimesterembetet i Telemark.

På mange måter er det forståelig at det endte slik. Og man kan gjerne si det var et klokt valg av Sønstebø. Spesielt når man de siste dagene har fått indikasjoner om at kampen om nettopp denne jobben har vært så hard at det har gått på helsa løs. I alle fall kan man forstå sykemelding hos kandidat Vibeke Hein Bæra slik, og Sønstebøs pressemelding gir også uttrykk for at dette har gått ut over helsa.

Men i tillegg til det politifaglige arbeidet, som vi mener Sønstebø har håndtert på en god måte, må man i en slik lederposisjon også være god på å skape tillit og samarbeidsrelasjoner i egen organisasjon.

På det området ser det ut til at Sønstebø ikke har maktet sin oppgave fullt ut.

Hva som er sagt og ikke sagt i interne møter er helt umulig for folk som ikke har vært til stedet å ta stilling til. Og det er på mange måter en trist ende på Sønstebøs karriere som politimester. Men det må man legge bak seg nå.

Viktigere enn intern uro på politikammeret er det at befolkningens behov for beskyttelse og trygghet gjennom politiets virksomhet blir ivaretatt. Dermed er det sentralt at vi får en ny, god, tydelig og effektiv politimester.

Og da er det bra at vi har politiinspektør Vibeke Hein Bæra som fortsatt kandidat. Etter vårt syn har hun, på glimrende vis, ivaretatt oppgavene når hun har hatt denne rollen i korte perioder tidligere. Blant annet var hun sentral da man - etterhvert - maktet å kvele det som kunne blitt enda mer dramatiske opptøyer på Notodden i sommer.

Vi tror både befolkningen i Telemark og politiet her hos oss vil være tjent med ansettelse av Bæra. Hun nyter stor tillit internt i politiet - og blir sett på som en samlende kandidat hos sentrale aktører.