Antall inkassosaker for bedrifter har ifølge Intrum (se nederst) økt med 20 prosent det siste året. Det mener inkassoselskapet tyder på flere konkurser i løpet av 2023.

Ferske tall for 2022 indikerer at bedriftene har det tøffere nå enn på lenge. Det skyldes at den høye prisveksten gir svakere kjøpekraft for folk flest og høyere kostnader for bedrifter. Innkjøpsprisene for bedriftene har økt, og lønnskostnadene forventes å øke ytterligere i 2023.

– Om vi ser på fjoråret, økte veksten i inkassosaker for bedrifter gradvis gjennom året, og inkassobeløpene har også blitt noe høyere, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum Skandinavia i en pressemelding.

Varige betalingsproblemer

Trasti mener at alt peker mot varige betalingsproblemer. Og det er bedrifter i alle typer næringer som nå opplever en økning i inkassosaker i 2022 sammenlignet med 2021.

Ved utgangen av 2022 var det ifølge Intrum flere inkassosaker enn i starten av koronapandemien for snaue tre år siden.

Trasti sier ingenting tyder på at problemene vil avta med det første.

– Oppgangen i inkassosaker er så bred at ingen bransjer slipper unna, og dette er bekymringsverdig. Bedriftene har hatt en stor og gradvis kostnadsvekst gjennom året. Det gjelder både med tanke på innkjøpsprisene, men også lønnskostnadene, som de fleste forventer kommer til å tilta i 2023.

– Dette kombinert med svakere kjøpekraft fra forbrukerne, gjør at vi tror det kommer en konkursbølge i løpet av året, er den dystre spådommen.

Fire kvartaler på rad med økning

Sjefanalytikeren viser også til den ferske konkursstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Her er det en økning i antall konkurser i Norge for fjerde kvartal på rad sammenlignet med året før. Det skal sies at denne veksten imidlertid kommer fra et lavt nivå.

Men det som alarmerer Trasti med økningen er at det ikke er noen åpenbar vei ut av krisen.

– Det er ingen enkel vei ut av disse tøffe forholdene. Under pandemien fikk man god drahjelp av offentlige støttepakker, men det er ingenting som tyder på at det er i sikte. Når husholdningene også får dårligere råd, synker etterspørselen. Dette kommer til å gjøre det vanskelig for de fleste bedriftene å øke salgsinntektene sine, sier han i meldingen.

Det er også vekst i antall inkassosaker blant privatpersoner. Her er likevel nivået betydelig lavere enn hva som var tilfellet før pandemien. Intrum oppgir at det totalt 13 prosent flere inkassosaker blant personkundene mot slutten av 2022 enn ved inngangen av året. Inkassobeløpene har i perioden økt med 17 prosent.

Lav ledighet og oppsparte midler

Når bedrifter kutter kostnader og ansatte, vil trolig flere privatpersoner få betalingsproblemer. Men helsvart er det ikke.

– Dette vil ta tid, så foreløpig er det lav arbeidsledighet og oppsparte midler under pandemien som holder misligholdet blant privatpersoner nede, konkluderer Trasti.

Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med virksomhet i 25 land, inkludert Norge. Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen i juni 2017 og ble til Intrum.