Lasse Røttingen (25) fra Rugtvedt har vært med i Likemannsprosjektet siden april i år. Hos Grep på Grasmyr jobber han i snekkerverksted og med bilvask. Støtte fra en likesinnet, en annen med et avklart forhold til rus, har betydd mye, forteller han.

– Jeg hadde vært rusfri i over ett år, og målet med å få en likemann har vært å forebygge tilbakefall. Det har vi klart, sier Røttingen.

Sammen med sin ruskonsulent i Bamble kommune ble han enig om å melde seg på prosjektet, og han har ikke angret.

– Det har vært viktig for meg å ikke isolere meg, men å øve på å komme meg ut på fritida.

Likemannen møter han en gang i uka, og de drar på stranda, på kjøpesenter eller fisketurer.

– Vi har ledd mye, og hatt gode samtaler. Jeg er fortsatt litt nervøs med store folkemengder, men det kommer seg, smiler han.

Røttingen har valgt å være åpen om sitt rusmisbruk, og håper det kan motivere andre.

– Jeg hadde lyst til å drikke meg i hjel, men fant et håp og valgte avrusning. Nå har jeg vært rusfri i halvannet år.

Etter kontortid

10 av 13 rusmisbrukere er i jobb, arbeidsretta tiltak eller på skole etter å ha deltatt i Likemannsprosjektet.

– Summen av alle tiltak i hjelpeapparatet, i kombinasjon med likemannstjenesten som et supplement, har vært avgjørende bidragsytere i den enkeltes rehabiliteringsløp, sier prosjektleder Linn Kjersti Kristiansen.

Les også: Ny rusbehandling ga null tilbakefall

Likemannsprosjektet startet i januar 2017, og ansetter tidligere rusmisbrukere for å ledsage andre på vei ut av avhengigheten. Særlig når det offentlige stenger dørene klokka 15, og russuget melder seg, er en likemann god å ha. Målet er at tidligere rusbrukere skal motivere deltakerne til ikke å falle tilbake i misbruk.

– Likemannsprosjektet erstatter ikke vanlig behandling, men kommer i tillegg til ordinær behandling, har samhandlingskoordinator Hege Holmern ved Sykehuset Telemark tidligere uttalt.

Samarbeid

Prosjektet er treårig og støttes av seks kommuner i Grenland, A-larm, Borgestadklinikken, Nav og Sykehuset Telemark. Omfanget av aktørene kan gi en stor forskjell i den rusavhengiges liv.

Målgruppen er rusavhengige på vei inn i, under eller etter endt behandling, i alderen 18 til 30 år. Ruskonsulentene i kommunene finner deltakerne som er motivert og ønsker behandlingen. Prosjektet avsluttes ved nyttår, og den videre framtida avklares i disse dager.

– Vi tar dessverre ikke inn nye brukere nå, men prosjektet har vært en suksess og vi håper på en fortsettelse, sier Kristiansen.

Prosjektet har kostet rundt 2,5 millioner kroner, er støttet av Grenlandsrådet, Fylkesmannen i Telemark, samhandlingsmidler fra Sykehuset Telemark og folkehelsemidler.