Nina Vibeche Skei er overlege ved Levanger sykehus og forsker på senfølger etter koronasykdom.

Senfølgene kalles «long covid» eller PASC, og Skei sier de ikke har noen konkrete tall på hvor mange som sliter med dette i Trøndelag.

– Fra en norsk studie basert på 70.000 personer som hadde korona, men som ikke var innlagt, så vi at 17 prosent rapporterte om utmattelsesfølelse ett år etter infeksjonen, sier hun.

Ulike symptomer

Skei sier det er forskjellige plager det er snakk om når det kommer til «long covid», blant annet hoste og kortpustet.

– Mange rapporterer om symptomer fra nervesystemet, som for eksempel at de får hjertebank ved lett trening eller bare ved å reise seg. Andre rapporterer om nattesvette, problemer med magen, utmattelse og hjernetåke. I tillegg er det rapportert om konsentrasjonsvansker, fatigue (utmattelse), nedsatt smak og luktesans og nervesmerter i form av prikking og stikking i huden.

Kvinner er overrepresentert

Skei sier forskere undrer seg over at de som fra før er friske og som har et mildt sykdomsforløp med korona, likevel får langvarige kroniske symptomer.

– I flere studier finner man ikke noen sammenheng mellom alvorlighetsgraden av sykdommen og utvikling av langvarige symptomer. Derfor diskuteres det om det er riktig å si at alt dette er et «Long-covid- syndrom», sier hun.

– Hvorfor får noen plager etter koronasykdom og andre ikke?

– Det vet vi ikke, men vi kan si noe om hvem som har større risiko for å få plager enn andre. For eksempel er kvinner overrepresentert. De som har en underliggende sykdom fra før kan og få en forverring av denne etter gjennomgått infeksjon.

– Vet man noe om hvorfor kvinner er overrepresentert blant de med senfølger?

– Det er flere ulike forklaringer her. Noen mener det kan skyldes hormonforskjeller blant kjønnene. En annen forklaring er at det ser ut som om kvinner sammenlignet med menn har et mer robust immunsystem, noe som gjør at de «lettere» kommer seg gjennom den akutte infeksjonsfasen, men at de er mer mottakelige for autoimmune sykdommer, og dermed har mer plager etter infeksjonen.

Når er det «long covid»?

– Hvor lenge må en person ha slitt med ettervirkninger for at det kan kalles «long covid»?

– Som regel 12 uker. Vi har ikke noen objektiv måte å diagnostisere denne kroniske fasen på, så det er en utfordring for både pasienten og helsevesenet.

Hun sier at man bør oppsøke lege hvis man har slitt med vedvarende symptomer i en måned etter at man ble smittet.

– Etter fire uker er sykdommen kommet over i den post-akutte fasen. Dette er tiden mellom at viruset er ute av kroppen og pasienten blir klinisk frisk fra infeksjonen. «Long-covid» er perioden etter dette hvor pasienten har kommet inn i en post-viral kronisk fase. Denne oppstår som regel 12 uker etterpå, sier hun.

– Er det noen som aldri blir frisk igjen etter å ha hatt korona, eller går det over til slutt?

– Noen pasienter vil få en eller flere symptomer som vil vare over tid og etter hvert gå over. På samme måte som etter kyssesyken og influensa, så kan man få utmattelsessyndrom etter covid-19. Hos de fleste vil går dette over, men noen få vil ha vedvarende plager.

Behandling

Skei sier det viktigste man gjør hvis man har langvarige symptomer etter koronasykdom er å oppsøke lege for å få en god klinisk undersøkelse.

– Blodprøver og andre undersøkelser kan tas for å avdekke nye, eller forverring av gamle underliggende sykdommer. Etter dette er det mulig å henvise til infeksjonspoliklinikker på sykehusene og tverrfaglige rehabiliteringsinstitusjoner som har spesialisert seg på oppfølging av covid pasienter, sier hun.

Senfølger av korona

  • Ifølge NHI utvikler opptil 1 av 5 pasienter med covid-19 et sykdomsbilde som varer lengre enn 12 uker og som betegnes som «long covid».

  • Det finnes ennå ikke fastlagte kriterier for hva langvarige senfølger etter covid-19 er. Symptomene varierer mellom pasientene og de kan variere over tid hos en og samme pasient.

  • De hyppigst rapporterte symptomene er hoste, kortpustethet, slitenhet, hodepine, hjertebank, brystsmerter, leddsmerter, redusert fysisk kapasitet, depresjon, søvnløshet, og konsentrasjonsvansker.

  • I internasjonale data er det funnet at for de fleste med long covid så tar det mer enn 35 uker å bli helt bra.

  • Kvinner er mer utsatt for langvarige symptomer enn menn, uavhengig av om de har vært innlagt på sykehus eller ikke.
  • Hver helseregion er pliktig til å ha et opplegg for pasienter med senfølger etter covid-19.

Kilder: NHI, FHI og NRK.