Det er Vegtrafikksentralen sør som melder dette.

Trafikkproblemene startet midt på dagen mandag og Vegtrafikksentralen melder om at forsinkelsen øker i sørgående retning.

Det har tidligere i sommer vært lange, saktegående køer på strekningen og sommertrafikken ser ut til å fortsette.

Rett etter klokken 13.00 må trafikantene regne med rundt en halv time forsinkelse på strekningen.